ช่วงราคาระหว่าง
-
รูทเทร์ โต๊ะรีดผ้า, ขาว ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 108 ซม. ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 33 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
รูทเทร์
โต๊ะรีดผ้า
499 บาท
ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 108 ซม., ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 33 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
แดนก้า โต๊ะรีดผ้า ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 120 ซม. ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 37 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
แดนก้า
โต๊ะรีดผ้า
890 บาท
ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 120 ซม., ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 37 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.