ช่วงราคาระหว่าง
-
บรันแนส ตะกร้าหวายบุผ้า, หวาย ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 41 ซม. ปริมาตร: 80 ลิตร
บรันแนส
ตะกร้าหวายบุผ้า
1,190 บาท
ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 41 ซม., ปริมาตร: 80 ลิตร
ทอร์คิส ตะกร้าผ้า, เขียว ความสูง: 28 ซม. ความกว้าง: 58 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
ทอร์คิส
ตะกร้าผ้า
199 บาท
ความสูง: 28 ซม., ความกว้าง: 58 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
ฟึลเล่น ตะกร้าผ้า, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 50 ซม. ปริมาตร: 79 ลิตร
ฟึลเล่น
ตะกร้าผ้า
269 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม., ความสูง: 50 ซม., ปริมาตร: 79 ลิตร
คนาร์ร่า ตะกร้าหวายบุผ้า, น้ำตาล, ดำ ความยาว: 38 ซม. ความสูง: 57 ซม. ความกว้าง: 29 ซม.
คนาร์ร่า
ตะกร้าหวายบุผ้า
790 บาท
ความยาว: 38 ซม., ความสูง: 57 ซม., ความกว้าง: 29 ซม.
บลัสก้า ตะกร้าผ้า, ขาว ความยาว: 58 ซม. ความสูง: 24 ซม. ความกว้าง: 38 ซม.
บลัสก้า
ตะกร้าผ้า
159 บาท
ความยาว: 58 ซม., ความสูง: 24 ซม., ความกว้าง: 38 ซม.