ช่วงราคาระหว่าง
-
บรันแนส ตะกร้าหวายบุผ้า, หวาย ความกว้าง: 41 ซม. ความลึก: 41 ซม. ความสูง: 60 ซม.
บรันแนส
ตะกร้าหวายบุผ้า
1,290 บาท
ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 41 ซม., ความสูง: 60 ซม.
ฟึลเล่น ตะกร้าผ้า, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 50 ซม. ความจุ: 79 ลิตร
ฟึลเล่น
ตะกร้าผ้า
269 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม., ความสูง: 50 ซม., ความจุ: 79 ลิตร
บลัสก้า ตะกร้าผ้า, ขาว ความยาว: 58 ซม. ความกว้าง: 38 ซม. ความสูง: 24 ซม.
บลัสก้า
ตะกร้าผ้า
159 บาท
ความยาว: 58 ซม., ความกว้าง: 38 ซม., ความสูง: 24 ซม.
รูทเทร์ โต๊ะรีดผ้า, ขาว ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 108 ซม. ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 33 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
รูทเทร์
โต๊ะรีดผ้า
499 บาท
ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 108 ซม., ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 33 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
แยลล์ โต๊ะรีดผ้าแบบนั่ง ความยาว: 73 ซม. ความกว้าง: 32 ซม. ความสูง: 13 ซม.
แยลล์
โต๊ะรีดผ้าแบบนั่ง
159 บาท
ความยาว: 73 ซม., ความกว้าง: 32 ซม., ความสูง: 13 ซม.