ช่วงราคาระหว่าง
-
บรันแนส ตะกร้าหวายบุผ้า, หวาย ความกว้าง: 41 ซม. ความสูง: 60 ซม. ปริมาตร: 80 ลิตร
บรันแนส
ตะกร้าหวายบุผ้า
1,190 บาท
ความกว้าง: 41 ซม., ความสูง: 60 ซม., ปริมาตร: 80 ลิตร
ทอร์คิส ตะกร้าผ้า, เขียว ความกว้าง: 58 ซม. ความสูง: 28 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
ทอร์คิส
ตะกร้าผ้า
199 บาท
ความกว้าง: 58 ซม., ความสูง: 28 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 15 กก.
ฟึลเล่น ตะกร้าผ้า, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม. ความสูง: 50 ซม. ปริมาตร: 79 ลิตร
ฟึลเล่น
ตะกร้าผ้า
269 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 45 ซม., ความสูง: 50 ซม., ปริมาตร: 79 ลิตร
แยลล์ ราวตากผ้าตั้งพื้น, ขาว ความยาว: 79 ซม. ความกว้าง: 40 ซม. ความสูง: 82 ซม.
แยลล์
ราวตากผ้าตั้งพื้น
249 บาท
ความยาว: 79 ซม., ความกว้าง: 40 ซม., ความสูง: 82 ซม.
กรุนด์ทอล ถังใส่ผ้า, ดำ, กลม สแตนเลส ความลึก: 33.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31.5 ซม. ความสูง: 60 ซม.
กรุนด์ทอล
ถังใส่ผ้า
199 บาท
ความลึก: 33.5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31.5 ซม., ความสูง: 60 ซม.
กรุนด์ทอล ราวตากผ้าติดผนัง, สแตนเลส ความกว้างต่ำสุด: 67 ซม. ความกว้างสูงสุด: 120 ซม. ความลึก: 40 ซม.
กรุนด์ทอล
ราวตากผ้าติดผนัง
1,090 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 67 ซม., ความกว้างสูงสุด: 120 ซม., ความลึก: 40 ซม.
คนาร์ร่า ตะกร้าหวายบุผ้า, น้ำตาล, ดำ ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 29 ซม. ความสูง: 57 ซม.
คนาร์ร่า
ตะกร้าหวายบุผ้า
790 บาท
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 29 ซม., ความสูง: 57 ซม.
บลัสก้า ตะกร้าผ้า, ขาว ความยาว: 58 ซม. ความกว้าง: 38 ซม. ความสูง: 24 ซม.
บลัสก้า
ตะกร้าผ้า
139 บาท
ความยาว: 58 ซม., ความกว้าง: 38 ซม., ความสูง: 24 ซม.
รูทเทร์ โต๊ะรีดผ้า, ขาว ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 108 ซม. ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 33 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
รูทเทร์
โต๊ะรีดผ้า
529 บาท
ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 108 ซม., ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 33 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
อันทูนีอุส ราวตากผ้า, ขาว ความกว้าง: 77 ซม. ความลึกต่ำสุด: 40 ซม. ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
อันทูนีอุส
ราวตากผ้า
299 บาท
ความกว้าง: 77 ซม., ความลึกต่ำสุด: 40 ซม., ความลึกสูงสุด: 49 ซม.
เลิดเดร์ ไม้ถูพื้น, เทา ความยาวต่ำสุด: 90 ซม. ความยาวสูงสุด: 157 ซม.
เลิดเดร์
ไม้ถูพื้น
199 บาท
ความยาวต่ำสุด: 90 ซม., ความยาวสูงสุด: 157 ซม.
แดนก้า โต๊ะรีดผ้า ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 120 ซม. ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 37 ซม. สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
แดนก้า
โต๊ะรีดผ้า
990 บาท
ความยาวโต๊ะรีดผ้า: 120 ซม., ความกว้างโต๊ะรีดผ้า: 37 ซม., สูงอย่างน้อย: 60 ซม.
แยลล์ โต๊ะรีดผ้าแบบนั่ง ความยาว: 73 ซม. ความกว้าง: 32 ซม. ความสูง: 13 ซม.
แยลล์
โต๊ะรีดผ้าแบบนั่ง
199 บาท
ความยาว: 73 ซม., ความกว้าง: 32 ซม., ความสูง: 13 ซม.