ช่วงราคาระหว่าง
-
อัลกอท ถุงใส่ผ้าแบบมีล้อ, ขาว ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
อัลกอท
ถุงใส่ผ้าแบบมีล้อ
650 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
A flexible wall storage system built to fit a slanted ceiling, storing boxes, clothes and shoes
เปลี่ยนที่ที่ถูกลืม
เป็นที่เก็บของแห่งความทรงจำ
อุปกรณ์จัดเก็บรุ่นอัลกอทที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามต้องการ
จะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมเล็กมุมน้อยที่ถูกมองข้าม
ให้เป็นพื้นที่เก็บของที่ควรค่าแก่การจดจำ
 
 
 
อัลกอท เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ ความลึก: 40 ซม. สูงอย่างน้อย: 56 ซม. ปรับได้สูงสุด: 196 ซม.
อัลกอท
เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ
8,710 บาท
ความลึก: 40 ซม., สูงอย่างน้อย: 56 ซม., ปรับได้สูงสุด: 196 ซม.
อัลกอท เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ ความลึก: 40 ซม. สูงอย่างน้อย: 56 ซม. ปรับได้สูงสุด: 196 ซม.
อัลกอท
เหล็กกระดูกงู/ชั้นวางของ
7,960 บาท
ความลึก: 40 ซม., สูงอย่างน้อย: 56 ซม., ปรับได้สูงสุด: 196 ซม.
อัลกอท เหล็กกระดูกงู/ราว, ขาว ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 196 ซม. ความกว้าง: 65 ซม.
อัลกอท
เหล็กกระดูกงู/ราว
940 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 196 ซม., ความกว้าง: 65 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม. ความกว้างสูงสุด: 140 ซม. ความลึก: 60 ซม.
???PD_txt_newnlp???
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
5,660 บาท
ราคาเดิม  7,480 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 120 ซม., ความกว้างสูงสุด: 140 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว ความกว้างต่ำสุด: 80 ซม. ความกว้างสูงสุด: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม.
???PD_txt_newnlp???
อัลกอท
โครง/ตะกร้าลวด/ราว
2,530 บาท
ราคาเดิม  3,240 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 80 ซม., ความกว้างสูงสุด: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม.
  • The clothes storage system you mix and match

    Are your clothes getting out of control? Meet ANTONIUS, the clothes storage system that lets you create the storage solution to match your needs and space. You’ll find a lot of different parts like wire baskets, clothes rails, and shelves. You can put them into stackable frames or onto wall uprights. There are desktops for folding and sorting clothes and racks for drying your washing. You can even add castors to the frames to make them easy to move around. You just mix and combine the different parts to suit yourself. It’s a clothes storage system that’s great for walk-in wardrobe storage or your laundry area or anywhere you need a bit of organisation.

  • A clothes storage system that can grow

    The ANTONIUS clothes storage system really helps you get the most out of every inch of your space. The wall uprights come in two lengths and mean you can put shelves and clothes rails almost anywhere on a wall. And when you have a few frames full of baskets and drawers, you get concentrated storage that will hold and organise a serious amount of stuff. Another good thing about this clothes storage system is that you can start off with just a simple frame or a few shelves on uprights and then add more parts when you need to store more. It’s the clothes storage system that always keeps you in control.