ช่วงราคาระหว่าง
-
การ์นิทือร์ ชั้นแขวน 7 ช่อง, ขาว ลายดอกไม้, เบจ ความกว้าง: 30 ซม. ความลึก: 30 ซม. ความสูง: 95 ซม.
การ์นิทือร์
ชั้นแขวน 7 ช่อง
THB 350
ความกว้าง: 30 ซม., ความลึก: 30 ซม., ความสูง: 95 ซม.