ช่วงราคาระหว่าง
-
คอมเพลียเมนท์ ที่ใส่ของแบ่งช่อง, ขาว, ผ้า ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึก: 56 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ที่ใส่ของแบ่งช่อง
590 บาท
ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึก: 56 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
ฮูฟส์ กล่องปรับความกว้างได้ ความกว้างต่ำสุด: 25 ซม. ความกว้างสูงสุด: 40 ซม. ความลึก: 22 ซม.
ฮูฟส์
กล่องปรับความกว้างได้
149 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 25 ซม., ความกว้างสูงสุด: 40 ซม., ความลึก: 22 ซม.
ฮูฟส์ กล่องพร้อมฝาปิด, เทา ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 16 ซม. ความกว้าง: 22 ซม.
ฮูฟส์
กล่องพร้อมฝาปิด
199 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 16 ซม., ความกว้าง: 22 ซม.
ฮูฟส์ กล่องรองเท้า, เทา ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์
กล่องรองเท้า
249 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์ กล่องใส่รองเท้าบูท, เทา ความลึก: 56 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์
กล่องใส่รองเท้าบูท
299 บาท
ความลึก: 56 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 30 ซม.
ฮูฟส์ กล่องใส่เสื้อผ้า, เทา ความลึก: 31 ซม. ความสูง: 11 ซม. ความกว้าง: 25 ซม.
ฮูฟส์
กล่องใส่เสื้อผ้า
99 บาท
ความลึก: 31 ซม., ความสูง: 11 ซม., ความกว้าง: 25 ซม.
ฮูฟส์ ชุดกล่องใส่ของ, เทา ความกว้างลิ้นชัก: 100 ซม. ความลึก: 31 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 35 ซม.
ฮูฟส์
ชุดกล่องใส่ของ
596 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 100 ซม., ความลึก: 31 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 35 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
  • Clothes organisers ¬to tidy up wardrobes and drawers

    Our big choice of clothes organisers will help you organise the inside of a wardrobe or drawers so that everything you wear, from warm socks to posh frocks, is quick and easy to find. Many of the clothes boxes here are exactly the right size to fit our PAX wardrobes but often you can use them inside our other wardrobes or chests of drawers, or put them on shelves. You’ll find other kinds of clothes organisers here, too. If you want to keep your jackets and dresses dust-free when you hang them up, try our clothes covers. Or you can convert a simple rail into a mini shelf unit with our hanging clothes organisers with compartments for folded clothes or shoes.

  • Do your clothes need more than clothes organisers?

    Clothes organisers can help you make the most of a wardrobe or a drawer and keep your things in good condition. But if your collection of clothes and shoes is growing, maybe you need some other new storage, too. We have a lot of different options, from hooks and hangers to wardrobes and shoe cabinets. Getting a set of coordinated furniture is easy because a lot of our storage belongs to large series. You can also find a big choice of other home furnishings that match or complement our clothes organisers and other storage, too, like mirrors, lamps and rugs.