ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟืนดิก ตู้ตั้งพื้นบานเปิด, ขาว, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 86 ซม.
ฟืนดิก
ตู้ตั้งพื้นบานเปิด
THB 2,500
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 86 ซม.
ฟืนดิก ตู้พื้นสำหรับเตาอบ, ขาว, ขาว ความกว้าง: 63 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 86 ซม.
ฟืนดิก
ตู้พื้นสำหรับเตาอบ
THB 2,700
ความกว้าง: 63 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 86 ซม.
ฟืนดิก ตู้แขวนบานคู่, ขาว, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 60 ซม.
ฟืนดิก
ตู้แขวนบานคู่
THB 2,500
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 60 ซม.
ฟืนดิก ตู้แขวนบานเดี่ยว, ขาว, ขาว ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 60 ซม.
ฟืนดิก
ตู้แขวนบานเดี่ยว
THB 2,000
ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 60 ซม.