ช่วงราคาระหว่าง
-
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, น้ำตาลดำ, ไม้โอ๊ค ความกว้าง: 43 ซม. ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม. ความลึกสูงสุด: 62 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
5,900 บาท
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม., ความลึกสูงสุด: 62 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, ขาว, ไม้โอ๊ค ความกว้าง: 43 ซม. ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม. ความลึกสูงสุด: 62 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
5,900 บาท
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึกต่ำสุด: 45.0 ซม., ความลึกสูงสุด: 62 ซม.