ช่วงราคาระหว่าง
-
สเตียนส์ทอร์ป ชั้นวางจาน, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 12.5 ซม. ความสูง: 76 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
ชั้นวางจาน
THB 2,300
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 12.5 ซม., ความสูง: 76 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป ชั้นวางจาน, ขาว ความกว้าง: 80 ซม. ความลึก: 12.9 ซม. ความสูง: 76 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
ชั้นวางจาน
THB 2,300
ความกว้าง: 80 ซม., ความลึก: 12.9 ซม., ความสูง: 76 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, ไม้โอ๊ค, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 43 ซม. ความลึกต่ำสุด: 44.5 ซม. ความสูง: 90 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
THB 5,900
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึกต่ำสุด: 44.5 ซม., ความสูง: 90 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, ไม้โอ๊ค, ขาว ความกว้าง: 43 ซม. ความลึกต่ำสุด: 44.5 ซม. ความสูง: 90 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
THB 5,900
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึกต่ำสุด: 44.5 ซม., ความสูง: 90 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป รถเข็นอาหาร, ไม้โอ๊ค, ขาว ความยาว: 79 ซม. ความกว้าง: 51 ซม. ความสูง: 90 ซม.
สเตียนส์ทอร์ป
รถเข็นอาหาร
THB 8,500
ความยาว: 79 ซม., ความกว้าง: 51 ซม., ความสูง: 90 ซม.