ช่วงราคาระหว่าง
-
อุดเด็น ชั้นตะแกรงลวด, สีเงิน ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 63 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ชั้นตะแกรงลวด
600 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 63 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ดำ ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
900 บาท
ความลึก: 17 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ขาว, สีเงิน ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 40 ซม. ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
1,800 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 40 ซม., ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ดำ, สีเงิน ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 40 ซม. ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
1,800 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 40 ซม., ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น ตู้บานเปิด, ดำ ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้บานเปิด
2,400 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้บานเปิด, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้บานเปิด
2,400 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้ลิ้นชัก
3,600 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้ลิ้นชัก, ดำ ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้ลิ้นชัก
3,600 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้แขวนผนัง, ดำ ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้แขวนผนัง
1,900 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้แขวนผนัง, ขาว ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้แขวนผนัง
1,900 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น รถเข็นอาหาร, สแตนเลส, สีเงิน ความยาว: 54 ซม. ความสูง: 83 ซม. ความกว้าง: 54 ซม.
อุดเด็น
รถเข็นอาหาร
2,900 บาท
ความยาว: 54 ซม., ความสูง: 83 ซม., ความกว้าง: 54 ซม.