ช่วงราคาระหว่าง
-
กรุนด์ทอล ไฟตู้, สแตนเลส ความยาว: 35 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 7 ซม.
กรุนด์ทอล
ไฟตู้
950 บาท
ความยาว: 35 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 7 ซม.
กรุนด์ทอล ไฟตู้, ขาว ความยาว: 35 ซม. ความกว้าง: 8 ซม. ความสูง: 7 ซม.
กรุนด์ทอล
ไฟตู้
950 บาท
ความยาว: 35 ซม., ความกว้าง: 8 ซม., ความสูง: 7 ซม.
รชูนเนล ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์, ขาว ปริมาณแสง: 130 ลูเมน ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 4 ซม.
รชูนเนล
ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์
1,990 บาท
ปริมาณแสง: 130 ลูเมน, ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 4 ซม.
รชูนเนล ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์, สีเงิน สีอะลูมิเนียม ปริมาณแสง: 90 ลูเมน ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 4 ซม.
รชูนเนล
ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์
1,590 บาท
ปริมาณแสง: 90 ลูเมน, ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 4 ซม.
รชูนเนล ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์, ขาว ปริมาณแสง: 90 ลูเมน ความกว้าง: 40 ซม. ความลึก: 4 ซม.
รชูนเนล
ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์
1,590 บาท
ปริมาณแสง: 90 ลูเมน, ความกว้าง: 40 ซม., ความลึก: 4 ซม.