ช่วงราคาระหว่าง
-
อินเทกรอล บานพับ องศาเปิดกว้างสุด: 125 องศา ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
อินเทกรอล
บานพับ
THB 340
/3 ชิ้น
องศาเปิดกว้างสุด: 125 องศา, ปริมาณบรรจุ: 3 ชิ้น
อินเทกรอล บานพับ องศาเปิดกว้างสุด: 153 องศา ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
อินเทกรอล
บานพับ
THB 180
องศาเปิดกว้างสุด: 153 องศา, ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
อินเทกรอล บานพับ องศาเปิดกว้างสุด: 125 องศา ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อินเทกรอล
บานพับ
THB 230
/2 ชิ้น
องศาเปิดกว้างสุด: 125 องศา, ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น