ช่วงราคาระหว่าง
-
อูทบี ขาตู้, สแตนเลส สูงอย่างน้อย: 80 มม. ปรับได้สูงสุด: 9 ซม. ความสูง: 8 ซม.
อูทบี
ขาตู้
350 บาท
/2 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 80 มม., ปรับได้สูงสุด: 9 ซม., ความสูง: 8 ซม.
เมท็อด ตู้บน, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 59.0 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 60.0 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
เมท็อด
ตู้บน
900 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 59.0 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 60.0 ซม., ความกว้าง: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมท็อด โครงตู้พื้น, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 59.0 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 60.0 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
เมท็อด
โครงตู้พื้น
1,800 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 59.0 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 60.0 ซม., ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมท็อด โครงตู้พื้นเข้ามุม, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 86.5 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 87.5 ซม. ความกว้าง: 87.5 ซม.
เมท็อด
โครงตู้พื้นเข้ามุม
2,600 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 86.5 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 87.5 ซม., ความกว้าง: 87.5 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมท็อด โครงตู้พื้นเข้ามุม, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 66.5 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 67.5 ซม. ความกว้าง: 127.5 ซม.
เมท็อด
โครงตู้พื้นเข้ามุม
2,800 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 66.5 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 67.5 ซม., ความกว้าง: 127.5 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมท็อด โครงตู้สูง, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 36.6 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 37.6 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
เมท็อด
โครงตู้สูง
3,300 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 36.6 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 37.6 ซม., ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมท็อด โครงตู้แขวน, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 36.6 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 37.6 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
เมท็อด
โครงตู้แขวน
1,400 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 36.6 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 37.6 ซม., ความกว้าง: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เมท็อด โครงตู้แขวนเข้ามุม, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 66.5 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 67.5 ซม. ความกว้าง: 67.5 ซม.
เมท็อด
โครงตู้แขวนเข้ามุม
2,000 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 66.5 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 67.5 ซม., ความกว้าง: 67.5 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอพปิต้า ขาตู้, สแตนเลส สูงอย่างน้อย: 155 มม. ปรับได้สูงสุด: 17 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอพปิต้า
ขาตู้
350 บาท
/4 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 155 มม., ปรับได้สูงสุด: 17 ซม., ความสูง: 16 ซม.
คอพปิต้า ขาตู้, สแตนเลส สูงอย่างน้อย: 8 ซม. ปรับได้สูงสุด: 9 ซม. ความสูง: 8 ซม.
คอพปิต้า
ขาตู้
150 บาท
/4 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 8 ซม., ปรับได้สูงสุด: 9 ซม., ความสูง: 8 ซม.
คอพปิต้า ขาตู้, ขาว สูงอย่างน้อย: 8 ซม. ปรับได้สูงสุด: 9 ซม. ความสูง: 8 ซม.
คอพปิต้า
ขาตู้
150 บาท
/4 ชิ้น
สูงอย่างน้อย: 8 ซม., ปรับได้สูงสุด: 9 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ทิงสรีด แผ่นปิดฐานตู้, ลายไม้ ดำ ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ทิงสรีด
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ทิงสรีด แผ่นปิดฐานตู้, สีเบิร์ช ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ทิงสรีด
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
บรอคฮุลท์ แผ่นปิดฐานตู้, ลายไม้วอลนัท เทาอ่อน ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
บรอคฮุลท์
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
บู๊ดบิน ขาตู้, เทา ความกว้าง: 8 ซม. ความลึก: 8 ซม. ความสูง: 8 ซม.
บู๊ดบิน
ขาตู้
750 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 8 ซม., ความลึก: 8 ซม., ความสูง: 8 ซม.
บู๊ดบิน ฐานตั้งตู้, เทา ความกว้าง: 221 ซม. ความลึก: 2.8 ซม. ความสูง: 8 ซม.
บู๊ดบิน
ฐานตั้งตู้
1,500 บาท
ความกว้าง: 221 ซม., ความลึก: 2.8 ซม., ความสูง: 8 ซม.
บู๊ดบิน แผ่นปิดฐานตู้, เทา ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
บู๊ดบิน
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
รวสดอล แผ่นปิดฐานตู้, ขาว ไม้แอช ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
รวสดอล
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์ แผ่นปิดฐานตู้, ไฮกลอส ขาวเหลือง ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์ แผ่นปิดฐานตู้, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์ แผ่นปิดฐานตู้, ไฮกลอส เทา ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์ แผ่นปิดฐานตู้, ไฮกลอส แดง ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ริงฮูลท์
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ลักซาร์บี แผ่นปิดฐานตู้, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ลักซาร์บี
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
ลักซาร์บี แผ่นปิดฐานตู้, ขาว ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
ลักซาร์บี
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
อูทรุสต้า รางยึดหน้าลิ้นชัก ความยาว: 54.5 ซม. ความกว้าง: 6.2 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
อูทรุสต้า
รางยึดหน้าลิ้นชัก
250 บาท
ความยาว: 54.5 ซม., ความกว้าง: 6.2 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
เกรียฟสต้า แผ่นปิดฐานตู้, สีสแตนเลส ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
เกรียฟสต้า
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
เฟอร์แบตตรา ขาตู้, ออฟไวท์ ความกว้าง: 8 ซม. ความลึก: 8 ซม. ความสูง: 8 ซม.
เฟอร์แบตตรา
ขาตู้
750 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 8 ซม., ความลึก: 8 ซม., ความสูง: 8 ซม.
เฟอร์แบตตรา คิ้วตู้ขอบหยัก, ออฟไวท์ ความยาว: 221 ซม. ความหนาชั้นวางของ: 2 ซม. ความสูง: 6 ซม.
เฟอร์แบตตรา
คิ้วตู้ขอบหยัก
750 บาท
ความยาว: 221 ซม., ความหนาชั้นวางของ: 2 ซม., ความสูง: 6 ซม.
เฟอร์แบตตรา แผ่นปิดฐานตู้, ออฟไวท์ ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
เฟอร์แบตตรา
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
เมท็อด ขาตู้ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. สูงอย่างน้อย: 7 ซม. ปรับได้สูงสุด: 10.5 ซม.
เมท็อด
ขาตู้
100 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม., สูงอย่างน้อย: 7 ซม., ปรับได้สูงสุด: 10.5 ซม.
เมท็อด ขาเสริม, สแตนเลส สูงอย่างน้อย: 27 ซม. ปรับได้สูงสุด: 29 ซม. ความสูง: 28 ซม.
เมท็อด
ขาเสริม
250 บาท
สูงอย่างน้อย: 27 ซม., ปรับได้สูงสุด: 29 ซม., ความสูง: 28 ซม.
เมท็อด โครงตู้พื้น, ลายไม้ ดำ ความลึกไม่รวมราวแขวน: 59.0 ซม. ความลึกรวมราวแขวน: 60.0 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
เมท็อด
โครงตู้พื้น
1,300 บาท
ความลึกไม่รวมราวแขวน: 59.0 ซม., ความลึกรวมราวแขวน: 60.0 ซม., ความกว้าง: 60 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เวียดดิงเง แผ่นปิดฐานตู้, เทา ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
เวียดดิงเง
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
เอียคสท็อด แผ่นปิดฐานตู้, น้ำตาล ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
เอียคสท็อด
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
เอ็ดเซรุม แผ่นปิดฐานตู้, ลายไม้ น้ำตาล ความกว้าง: 220.0 ซม. ความสูง: 8.0 ซม. ความหนา: 1.0 ซม.
เอ็ดเซรุม
แผ่นปิดฐานตู้
750 บาท
ความกว้าง: 220.0 ซม., ความสูง: 8.0 ซม., ความหนา: 1.0 ซม.
แชร์อะลีด ตู้โล่ง 3 ช่อง, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 40.0 ซม. ความสูงของตู้: 88 ซม. ความลึกของตู้: 60 ซม.
แชร์อะลีด
ตู้โล่ง 3 ช่อง
3,900 บาท
ความกว้าง: 40.0 ซม., ความสูงของตู้: 88 ซม., ความลึกของตู้: 60 ซม.
แชร์อะลีด ตู้โล่ง 3 ช่อง, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 60 ซม. ความสูงของตู้: 88 ซม. ความลึกของตู้: 60 ซม.
แชร์อะลีด
ตู้โล่ง 3 ช่อง
4,500 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความสูงของตู้: 88 ซม., ความลึกของตู้: 60 ซม.
แชร์อะลีด โครงขา, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 60.0 ซม. ความสูงของตู้: 28.0 ซม. ความลึกของตู้: 37.0 ซม.
แชร์อะลีด
โครงขา
1,000 บาท
ความกว้าง: 60.0 ซม., ความสูงของตู้: 28.0 ซม., ความลึกของตู้: 37.0 ซม.
แชร์อะลีด โครงขา, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 80.0 ซม. ความสูงของตู้: 28.0 ซม. ความลึกของตู้: 37.0 ซม.
แชร์อะลีด
โครงขา
1,250 บาท
ความกว้าง: 80.0 ซม., ความสูงของตู้: 28.0 ซม., ความลึกของตู้: 37.0 ซม.
แชร์อะลีด โครงขา, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 60.0 ซม. ความสูงของตู้: 28.0 ซม. ความลึกของตู้: 60.0 ซม.
แชร์อะลีด
โครงขา
1,250 บาท
ความกว้าง: 60.0 ซม., ความสูงของตู้: 28.0 ซม., ความลึกของตู้: 60.0 ซม.