ช่วงราคาระหว่าง
-
HERRESTAD บานตู้, ขาว ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
HERRESTAD
บานตู้
2,500 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
HÄGGEBY บานตู้, ขาว ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
HÄGGEBY
บานตู้
200 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
HÄGGEBY หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม, ขาว ความกว้าง: 25.4 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
HÄGGEBY
หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม
500 บาท
ความกว้าง: 25.4 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
ทิงสรีด บานตู้, สีเบิร์ช ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
ทิงสรีด
บานตู้
700 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทิงสรีด บานตู้, ลายไม้ ดำ ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
ทิงสรีด
บานตู้
700 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทิงสรีด หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม, สีเบิร์ช ความกว้าง: 25.4 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
ทิงสรีด
หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม
1,000 บาท
ความกว้าง: 25.4 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
บรอคฮุลท์ บานตู้, ลายไม้วอลนัท เทาอ่อน ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
บรอคฮุลท์
บานตู้
1,450 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บู๊ดบิน บานกระจก, เทา ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 80 ซม. ความกว้างของตู้: 40 ซม.
บู๊ดบิน
บานกระจก
1,400 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 80 ซม., ความกว้างของตู้: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บู๊ดบิน บานกระจก, ออฟไวท์ ความกว้าง: 29.7 ซม. ความสูงของตู้: 60.0 ซม. ความกว้างของตู้: 30.0 ซม.
บู๊ดบิน
บานกระจก
1,000 บาท
ความกว้าง: 29.7 ซม., ความสูงของตู้: 60.0 ซม., ความกว้างของตู้: 30.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บู๊ดบิน บานตู้, เทา ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
บู๊ดบิน
บานตู้
800 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บู๊ดบิน บานตู้, ออฟไวท์ ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
บู๊ดบิน
บานตู้
800 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บู๊ดบิน หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม, เทา ความกว้าง: 25.4 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
บู๊ดบิน
หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม
2,000 บาท
ความกว้าง: 25.4 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
ยูทิส บานกระจก, ดำ, แก้วรมควัน ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 80 ซม. ความกว้างของตู้: 40 ซม.
ยูทิส
บานกระจก
1,150 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 80 ซม., ความกว้างของตู้: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ยูทิส บานกระจก, อะลูมิเนียม, แก้ว/กระจกฝ้า ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 80 ซม. ความกว้างของตู้: 40 ซม.
ยูทิส
บานกระจก
1,150 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 80 ซม., ความกว้างของตู้: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รวสดอล บานกระจก, ขาว ไม้แอช ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 80 ซม. ความกว้างของตู้: 40 ซม.
รวสดอล
บานกระจก
1,400 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 80 ซม., ความกว้างของตู้: 40 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
รวสดอล บานตู้ตั้งพื้นเข้ามุม, ขาว ไม้แอช ความกว้าง: 25.4 ซม. ความสูงของตู้: 80 ซม. ความกว้างของตู้: 25 ซม.
รวสดอล
บานตู้ตั้งพื้นเข้ามุม
2,000 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 25.4 ซม., ความสูงของตู้: 80 ซม., ความกว้างของตู้: 25 ซม.
ริงฮูลท์ บานตู้, ไฮกลอส เทา ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
ริงฮูลท์
บานตู้
600 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ริงฮูลท์ บานตู้, ไฮกลอส ขาวเหลือง ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
ริงฮูลท์
บานตู้
600 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ริงฮูลท์ บานตู้, ไฮกลอส แดง ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
ริงฮูลท์
บานตู้
600 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ริงฮูลท์ บานตู้, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
ริงฮูลท์
บานตู้
600 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ลักซาร์บี บานกระจก, ขาว ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 40.0 ซม.
ลักซาร์บี
บานกระจก
1,400 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 40.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ลักซาร์บี บานตู้, ขาว ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 60.0 ซม. ความกว้างของตู้: 40.0 ซม.
ลักซาร์บี
บานตู้
1,200 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 60.0 ซม., ความกว้างของตู้: 40.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ลักซาร์บี บานตู้, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
ลักซาร์บี
บานตู้
1,800 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เกรียฟสต้า บานตู้, สแตนเลส ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
เกรียฟสต้า
บานตู้
1,050 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เวียดดิงเง บานตู้, ขาว ความกว้าง: 19.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 20.0 ซม.
เวียดดิงเง
บานตู้
350 บาท
ความกว้าง: 19.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 20.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เวียดดิงเง บานตู้, เทา ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
เวียดดิงเง
บานตู้
700 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เวียดดิงเง หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม, เทา ความกว้าง: 25.4 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
เวียดดิงเง
หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม
1,000 บาท
ความกว้าง: 25.4 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
เวียดดิงเง หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม, ขาว ความกว้าง: 25.4 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
เวียดดิงเง
หน้าบานคู่สำหรับตู้ตั้งพื้นเข้ามุม
1,000 บาท
ความกว้าง: 25.4 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 25.0 ซม.
เอียคสท็อด บานกระจก, น้ำตาล ความกว้าง: 29.7 ซม. ความสูงของตู้: 60.0 ซม. ความกว้างของตู้: 30.0 ซม.
เอียคสท็อด
บานกระจก
1,000 บาท
ความกว้าง: 29.7 ซม., ความสูงของตู้: 60.0 ซม., ความกว้างของตู้: 30.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอ็ดเซรุม บานกระจก, ลายไม้ น้ำตาล ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 40.0 ซม.
เอ็ดเซรุม
บานกระจก
1,400 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 40.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เอ็ดเซรุม บานตู้, ลายไม้ น้ำตาล ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
เอ็ดเซรุม
บานตู้
1,050 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แซวาดอล บานกระจก, ขาว ความกว้าง: 39.7 ซม. ความสูงของตู้: 60.0 ซม. ความกว้างของตู้: 40.0 ซม.
แซวาดอล
บานกระจก
1,250 บาท
ความกว้าง: 39.7 ซม., ความสูงของตู้: 60.0 ซม., ความกว้างของตู้: 40.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แซวาดอล บานตู้, ขาว ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
แซวาดอล
บานตู้
1,050 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฟล์เดีย บานตู้, เขียว ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
แฟล์เดีย
บานตู้
900 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แมร์ชต้า บานตู้, ขาว ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 80.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
แมร์ชต้า
บานตู้
1,800 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 80.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
แยชต้า บานตู้, ไฮกลอส เหลือง ความกว้าง: 59.7 ซม. ความสูงของตู้: 60.0 ซม. ความกว้างของตู้: 60.0 ซม.
แยชต้า
บานตู้
1,380 บาท
ความกว้าง: 59.7 ซม., ความสูงของตู้: 60.0 ซม., ความกว้างของตู้: 60.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก