ช่วงราคาระหว่าง
-
คน็อกซ์ฮุลท์ ชุดครัว, ขาว ความกว้าง: 182.0 ซม. ความลึกของตู้: 183.0 ซม. ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์
ชุดครัว
17,140 บาท
ความกว้าง: 182.0 ซม., ความลึกของตู้: 183.0 ซม., ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์ ชุดครัว, ลายไม้ เทา ความกว้าง: 182.0 ซม. ความลึกของตู้: 183.0 ซม. ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์
ชุดครัว
19,240 บาท
ความกว้าง: 182.0 ซม., ความลึกของตู้: 183.0 ซม., ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์ ชุดครัว, ขาว ความกว้าง: 182.0 ซม. ความลึกของตู้: 143.0 ซม. ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์
ชุดครัว
15,340 บาท
ความกว้าง: 182.0 ซม., ความลึกของตู้: 143.0 ซม., ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์ ชุดครัว, ลายไม้ เทา ความกว้าง: 182.0 ซม. ความลึกของตู้: 143.0 ซม. ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์
ชุดครัว
17,140 บาท
ความกว้าง: 182.0 ซม., ความลึกของตู้: 143.0 ซม., ความสูง: 220.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์ ตู้แขวนบานคู่, ลายไม้, เทา ความกว้าง: 120.0 ซม. ความลึก: 31.0 ซม. ความสูง: 75.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์
ตู้แขวนบานคู่
3,450 บาท
ความกว้าง: 120.0 ซม., ความลึก: 31.0 ซม., ความสูง: 75.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์ ตู้แขวนบานคู่, ขาว ความกว้าง: 120.0 ซม. ความลึก: 31.0 ซม. ความสูง: 75.0 ซม.
คน็อกซ์ฮุลท์
ตู้แขวนบานคู่
3,150 บาท
ความกว้าง: 120.0 ซม., ความลึก: 31.0 ซม., ความสูง: 75.0 ซม.