ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟืนดิก ตู้แขวนบานคู่, ขาว, ขาว ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 80 ซม.
ฟืนดิก
ตู้แขวนบานคู่
2,000 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 80 ซม.
ฟืนดิก ตู้แขวนบานเดี่ยว, ขาว, ขาว ความลึก: 35 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 40 ซม.
ฟืนดิก
ตู้แขวนบานเดี่ยว
1,500 บาท
ความลึก: 35 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 40 ซม.