ช่วงราคาระหว่าง
-
รชูนเนล ชั้นวางของเสริมแรง, ขาว ความกว้างโครง: 36 ซม. ความลึก: 57.4 ซม. ความหนา: 1.8 ซม.
รชูนเนล
ชั้นวางของเสริมแรง
340 บาท
ความกว้างโครง: 36 ซม., ความลึก: 57.4 ซม., ความหนา: 1.8 ซม.
รชูนเนล ชั้นวางของเสริมแรง, ขาว ความกว้างโครง: 60 ซม. ความลึก: 57.4 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
รชูนเนล
ชั้นวางของเสริมแรง
400 บาท
ความกว้างโครง: 60 ซม., ความลึก: 57.4 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
รชูนเนล ชั้นหมุนสำหรับตู้พื้นเข้ามุม, เทา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 79 ซม. ความสูง: 6 ซม. รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 12 กก.
รชูนเนล
ชั้นหมุนสำหรับตู้พื้นเข้ามุม
3,400 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 79 ซม., ความสูง: 6 ซม., รับน้ำหนักสูงสุด/ชั้น: 12 กก.
รชูนเนล ชั้นหมุนสำหรับตู้แขวนเข้ามุม, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 52.5 ซม. สูงอย่างน้อย: 66 ซม. ปรับได้สูงสุด: 99.5 ซม.
รชูนเนล
ชั้นหมุนสำหรับตู้แขวนเข้ามุม
1,790 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 52.5 ซม., สูงอย่างน้อย: 66 ซม., ปรับได้สูงสุด: 99.5 ซม.
รชูนเนล ลิ้นชักฐานตู้, สีเงิน ความลึก: 44 ซม. ความสูง: 8.3 ซม. ความกว้าง: 52.5 ซม.
รชูนเนล
ลิ้นชักฐานตู้
1,600 บาท
ความลึก: 44 ซม., ความสูง: 8.3 ซม., ความกว้าง: 52.5 ซม.
รชูนเนล ลิ้นชักเปิดสุด, สีเงิน ความกว้างโครง: 30 ซม. ความลึก: 52 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด/ลิ้นชัก: 25 กก.
รชูนเนล
ลิ้นชักเปิดสุด
2,900 บาท
/3 ชิ้น
ความกว้างโครง: 30 ซม., ความลึก: 52 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด/ลิ้นชัก: 25 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก