ช่วงราคาระหว่าง
-
  • ตู้สูงเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด

    ไม่ว่าวันไหนก็เป็นวันดีๆ สำหรับการทำความสะอาดได้ทั้งนั้น แต่การเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เข้าที่เข้าทางอาจไม่ง่ายเท่าตอนเริ่มลงมือ เราเข้าใจปัญหานี้ดี จึงออกแบบตู้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ตอบโจทย์นี้ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทั้งบ้านคุณสะอาดอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง

  • จัดเก็บปลอดภัยไม่รุงรัง

    อุปกรณ์ทำความสะอาดบางชิ้นต้องการการดูแลรักษาเป็นพิเศษ จึงควรหาอุปกรณ์จัดระเบียบที่ทำจากเหล็กกัลวาไนซ์มาไว้ติดบ้าน เช่น ที่เก็บเตารีดติดผนัง ซึ่งติดไว้ภายในตู้หรือที่ผนังก็ได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน พร้อมที่เก็บสายเตารีดเพื่อความเป็นระเบียบของสายไฟ หรือที่เก็บสายเครื่องดูดฝุ่นที่ใช้ติดตั้งภายในตู้เก็บของ เพื่อให้เก็บเครื่องดูดฝุ่นได้สะดวกและเป็นระเบียบ เป็นต้น