ช่วงราคาระหว่าง
-
ก็อทเลิสซ่า ปุ่มจับ, สีสแตนเลส ความลึก: 28 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ก็อทเลิสซ่า
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 28 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทอค มือจับ, ชุบโครเมี่ยมแบบด้าน ความยาว: 156 มม. ความกว้าง: 8 มม. ความลึก: 30 มม.
ทอค
มือจับ
150 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 156 มม., ความกว้าง: 8 มม., ความลึก: 30 มม.
ทอค มือจับ, ชุบโครเมี่ยมแบบด้าน ความยาว: 116 มม. ความกว้าง: 8 มม. ความลึก: 29 มม.
ทอค
มือจับ
90 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 116 มม., ความกว้าง: 8 มม., ความลึก: 29 มม.
ทือด้า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 138 มม. ความกว้าง: 19 มม. ความลึก: 11 มม.
ทือด้า
มือจับ
320 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 138 มม., ความกว้าง: 19 มม., ความลึก: 11 มม.
ทือด้า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 330 มม. ความกว้าง: 19 มม. ความลึก: 11 มม.
ทือด้า
มือจับ
420 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 330 มม., ความกว้าง: 19 มม., ความลึก: 11 มม.
นอร์บิน ปุ่มจับ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม. ความสูง: 59 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
นอร์บิน
ปุ่มจับ
99 บาท
/1 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม., ความสูง: 59 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
บอสตีก ปุ่มจับ, ชุบนิกเกิล ความยาว: 31 มม. ความกว้าง: 31 มม. ความลึก: 30 มม.
บอสตีก
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 31 มม., ความกว้าง: 31 มม., ความลึก: 30 มม.
บอสตีก มือจับ, ชุบนิกเกิล ความยาว: 117 มม. ความกว้าง: 31 มม. ความลึก: 30 มม.
บอสตีก
มือจับ
200 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 117 มม., ความกว้าง: 31 มม., ความลึก: 30 มม.
ฟัวกลาวิก ปุ่มจับ, ชุบโครเมี่ยม ความลึก: 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ฟัวกลาวิก
ปุ่มจับ
180 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 25 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ฟินทอร์ป ปุ่มจับ, ดำ ความลึก: 32 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 29 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ฟินทอร์ป
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 32 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 29 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ลันซ่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 245 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า
มือจับ
220 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 245 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 345 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า
มือจับ
280 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 345 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 845 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า
มือจับ
550 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 845 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 645 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า
มือจับ
450 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 645 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 445 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 41 มม.
ลันซ่า
มือจับ
350 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 445 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 41 มม.
ลีนส์ดอล ปุ่มจับ, พอร์ซเลน ขาว ความลึก: 25 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ลีนส์ดอล
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 25 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
ลีนส์ดอล มือจับ, พอร์ซเลน ขาว ความยาว: 146 มม. ความกว้าง: 19 มม. ความลึก: 42 มม.
ลีนส์ดอล
มือจับ
220 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 146 มม., ความกว้าง: 19 มม., ความลึก: 42 มม.
วอร์นเฮม ปุ่มจับ, สีสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม. ความสูง: 28 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
วอร์นเฮม
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 มม., ความสูง: 28 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
วอร์นเฮม มือจับ, สีสแตนเลส ความยาว: 154 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. ระยะเจาะรู: 128 มม.
วอร์นเฮม
มือจับ
390 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 154 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม., ระยะเจาะรู: 128 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
วินน่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 357 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 38 มม.
วินน่า
มือจับ
420 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 357 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 38 มม.
วินน่า มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 153 มม. ความกว้าง: 13 มม. ความลึก: 38 มม.
วินน่า
มือจับ
320 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 153 มม., ความกว้าง: 13 มม., ความลึก: 38 มม.
อัทเทสท์ ปุ่มจับ, สีสแตนเลส ความลึก: 26 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
อัทเทสท์
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 26 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
อัทเทสท์ มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 138 มม. ความกว้าง: 10 มม. ความลึก: 35 มม.
อัทเทสท์
มือจับ
90 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 138 มม., ความกว้าง: 10 มม., ความลึก: 35 มม.
อูลฟ์สบู ปุ่มจับ, ขาว ความลึก: 26 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 4 มม.
อูลฟ์สบู
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 26 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 4 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
อูลฟ์สบู มือจับ, ขาว ความยาว: 108 มม. ความกว้าง: 8 มม. ความลึก: 36 มม.
อูลฟ์สบู
มือจับ
150 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 108 มม., ความกว้าง: 8 มม., ความลึก: 36 มม.
เมททริค มือจับ, สีสแตนเลส ความยาว: 234 มม. ความกว้าง: 10 มม. ความลึก: 31 มม.
เมททริค
มือจับ
320 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 234 มม., ความกว้าง: 10 มม., ความลึก: 31 มม.
เมททริค มือจับ, สีสแตนเลส ความยาว: 106 มม. ความกว้าง: 10 มม. ความลึก: 31 มม.
เมททริค
มือจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 106 มม., ความกว้าง: 10 มม., ความลึก: 31 มม.
เอียเกบูด้า ปุ่มจับ, สีสแตนเลส สแตนเลส, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม. ความสูง: 28 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
เอียเกบูด้า
ปุ่มจับ
150 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม., ความสูง: 28 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เฮียดดร้า ปุ่มจับ, สีแอนทราไซต์ ความลึก: 27 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
เฮียดดร้า
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 27 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
แซทต้า ปุ่มจับ, คละสี ความลึก: 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
แซทต้า
ปุ่มจับ
45 บาท
/6 ชิ้น
ความลึก: 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 24 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
แซทต้า มือจับ, คละสี ความยาว: 108 มม. ความกว้าง: 12 มม. ความลึก: 31 มม.
แซทต้า
มือจับ
55 บาท
/6 ชิ้น
ความยาว: 108 มม., ความกว้าง: 12 มม., ความลึก: 31 มม.
แวร์เด ปุ่มจับ, ชุบนิกเกิล ความลึก: 33 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
แวร์เด
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 33 มม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
แวร์เด มือจับ, ชุบนิกเกิล ความยาว: 135 มม. ความกว้าง: 20 มม. ความลึก: 33 มม.
แวร์เด
มือจับ
220 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 135 มม., ความกว้าง: 20 มม., ความลึก: 33 มม.
โอรแนส ปุ่มจับ, สแตนเลส ความกว้าง: 17 มม. ความลึก: 30 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
โอรแนส
ปุ่มจับ
190 บาท
/2 ชิ้น
ความกว้าง: 17 มม., ความลึก: 30 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม.
โอรแนส มือจับ, สแตนเลส ความยาว: 170 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม. ระยะเจาะรู: 160 มม.
โอรแนส
มือจับ
390 บาท
/2 ชิ้น
ความยาว: 170 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ: 5 มม., ระยะเจาะรู: 160 มม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก