ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟลึทต้า รถเข็นอาหาร, สแตนเลส ความยาว: 98 ซม. ความสูง: 86 ซม. ความกว้าง: 57 ซม.
ฟลึทต้า
รถเข็นอาหาร
6,800 บาท
ความยาว: 98 ซม., ความสูง: 86 ซม., ความกว้าง: 57 ซม.
อุดเด็น ชั้นตะแกรงลวด, สีเงิน ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 63 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ชั้นตะแกรงลวด
600 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 63 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ขาว, สีเงิน ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 40 ซม. ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
1,800 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 40 ซม., ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ดำ, สีเงิน ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 40 ซม. ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
1,800 บาท
ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 40 ซม., ความกว้าง: 126 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ดำ ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
900 บาท
ความลึก: 17 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้บานเปิด, ดำ ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้บานเปิด
2,400 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้บานเปิด, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้บานเปิด
2,400 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้ลิ้นชัก, ดำ ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้ลิ้นชัก
3,600 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้ลิ้นชัก, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้ลิ้นชัก
3,600 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้แขวนผนัง, ดำ ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้แขวนผนัง
1,900 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้แขวนผนัง, ขาว ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 60 ซม. ความกว้าง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้แขวนผนัง
1,900 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 60 ซม., ความกว้าง: 60 ซม.
อูลอฟสตอร์ป ตู้เก็บของ, ดำ, ไม้สน ความกว้างสูงสุด: 160 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 92 ซม.
อูลอฟสตอร์ป
ตู้เก็บของ
7,950 บาท
ความกว้างสูงสุด: 160 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 92 ซม.
เฟอร์เฮยย่า รถเข็นอาหาร, ไม้เบิร์ช ความยาว: 100 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 43 ซม.
เฟอร์เฮยย่า
รถเข็นอาหาร
3,990 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 43 ซม.