ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟลึทต้า รถเข็นอาหาร, สแตนเลส ความยาว: 98 ซม. ความกว้าง: 57 ซม. ความสูง: 86 ซม.
ฟลึทต้า
รถเข็นอาหาร
6,800 บาท
ความยาว: 98 ซม., ความกว้าง: 57 ซม., ความสูง: 86 ซม.
อุดเด็น ชั้นตะแกรงลวด, สีเงิน ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 63 ซม.
อุดเด็น
ชั้นตะแกรงลวด
600 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 63 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ขาว, สีเงิน ความกว้าง: 126 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 40 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
1,800 บาท
ความกว้าง: 126 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 40 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ดำ, สีเงิน ความกว้าง: 126 ซม. ความลึก: 34 ซม. ความสูง: 40 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
1,800 บาท
ความกว้าง: 126 ซม., ความลึก: 34 ซม., ความสูง: 40 ซม.
อุดเด็น ชั้นแขวนผนัง, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 60 ซม.
อุดเด็น
ชั้นแขวนผนัง
900 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 17 ซม., ความสูง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้บานเปิด, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น
ตู้บานเปิด
2,400 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น ตู้บานเปิด, ขาว ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น
ตู้บานเปิด
2,400 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น ตู้ลิ้นชัก, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น
ตู้ลิ้นชัก
3,600 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น ตู้ลิ้นชัก, ขาว ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น
ตู้ลิ้นชัก
3,600 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 62 ซม.
อุดเด็น ตู้แขวนผนัง, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้แขวนผนัง
1,900 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 60 ซม.
อุดเด็น ตู้แขวนผนัง, ขาว ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 60 ซม.
อุดเด็น
ตู้แขวนผนัง
1,900 บาท
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 60 ซม.
อูลอฟสตอร์ป ตู้เก็บของ, ดำ, ไม้สน ความกว้าง: 80 ซม. ความกว้างสูงสุด: 160 ซม. ความลึก: 40 ซม.
อูลอฟสตอร์ป
ตู้เก็บของ
7,950 บาท
ความกว้าง: 80 ซม., ความกว้างสูงสุด: 160 ซม., ความลึก: 40 ซม.
เฟอร์เฮยย่า รถเข็นอาหาร, ไม้เบิร์ช ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 43 ซม. ความสูง: 90 ซม.
เฟอร์เฮยย่า
รถเข็นอาหาร
3,990 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 43 ซม., ความสูง: 90 ซม.