ช่วงราคาระหว่าง
-
ล้างผักด้วยก๊อกครัวอิเกีย
ประหยัดน้ำทุกครั้ง
ที่เปิดก๊อกน้ำ
ก๊อกน้ำปล่อยฟองอากาศผสมกับน้ำ โดยไม่ทำให้แรงดันน้ำลดลง
ทำให้คุณล้างผักได้สะอาดทั่วถึง 100% แต่ใช้น้ำน้อยกว่าเดิมถึง 40%