ช่วงราคาระหว่าง
-

ก๊อกครัวและอ่างซิงก์

Hard workers that match your style

Kitchen taps and sinks are some of the busiest working parts of any kitchen. What do you want out of yours? Whether you like to hand wash glassware, rinse vegetables, give your plates a rinse before the dishwasher or simply add to your kitchen style, you can be sure we’ve got what you need.

IKEA Kitchen taps & sinks
ดูมเชอ ซิงก์หลุมคู่ ความยาว: 82 ซม. ความลึก: 64 ซม. ความสูง: 24.5 ซม.
ดูมเชอ
ซิงก์หลุมคู่
10,090 บาท
ความยาว: 82 ซม., ความลึก: 64 ซม., ความสูง: 24.5 ซม.
ดูมเชอ ตะแกรง/กระชอน, สแตนเลส ความยาว: 53 ซม. ความสูง: 5 ซม. ความกว้าง: 19.5 ซม.
ดูมเชอ
ตะแกรง/กระชอน
890 บาท
ความยาว: 53 ซม., ความสูง: 5 ซม., ความกว้าง: 19.5 ซม.
ดูมเชอ เขียง, สแตนเลส, ไม้บีช ความยาว: 530 มม. ความหนา: 25 มม. ความกว้าง: 290 มม.
ดูมเชอ
เขียง
590 บาท
ความยาว: 530 มม., ความหนา: 25 มม., ความกว้าง: 290 มม.
บูโฮล์มเมน ตะแกรง/กระชอน, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความสูง: 8 ซม. ความกว้าง: 15 ซม.
บูโฮล์มเมน
ตะแกรง/กระชอน
195 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความสูง: 8 ซม., ความกว้าง: 15 ซม.
บูโฮล์มเมน ถังล้างจาน, ดำ ความยาว: 40 ซม. ความสูง: 17 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
บูโฮล์มเมน
ถังล้างจาน
399 บาท
ความยาว: 40 ซม., ความสูง: 17 ซม., ความกว้าง: 23 ซม.
บูโฮล์มเมน เขียง, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความหนา: 13 มม. ความกว้าง: 38 ซม.
บูโฮล์มเมน
เขียง
399 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความหนา: 13 มม., ความกว้าง: 38 ซม.
บูโฮล์มเมน เขียง, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความหนา: 13 มม. ความกว้าง: 20 ซม.
บูโฮล์มเมน
เขียง
219 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความหนา: 13 มม., ความกว้าง: 20 ซม.
เบรียดแชร์ ตะแกรง/กระชอน, สแตนเลส ความยาว: 42 ซม. ความสูง: 9 ซม. ความกว้าง: 19 ซม.
เบรียดแชร์
ตะแกรง/กระชอน
799 บาท
ความยาว: 42 ซม., ความสูง: 9 ซม., ความกว้าง: 19 ซม.
เบรียดแชร์ เขียง, ไม้โอ๊ค ความยาว: 45 ซม. ความหนา: 16 มม. ความกว้าง: 42 ซม.
เบรียดแชร์
เขียง
599 บาท
ความยาว: 45 ซม., ความหนา: 16 มม., ความกว้าง: 42 ซม.