ช่วงราคาระหว่าง
-
ดูมเชอ ซิงก์หลุมคู่ ความยาว: 82 ซม. ความลึก: 64 ซม. ความสูง: 24.5 ซม.
ดูมเชอ
ซิงก์หลุมคู่
THB 10,090
ความยาว: 82 ซม., ความลึก: 64 ซม., ความสูง: 24.5 ซม.
ดูมเชอ ตะแกรง/กระชอน, สแตนเลส ความยาว: 53 ซม. ความกว้าง: 19.5 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ดูมเชอ
ตะแกรง/กระชอน
THB 890
ความยาว: 53 ซม., ความกว้าง: 19.5 ซม., ความสูง: 5 ซม.
ดูมเชอ เขียง, สแตนเลส, ไม้บีช ความยาว: 530 มม. ความกว้าง: 290 มม. ความหนา: 25 มม.
ดูมเชอ
เขียง
THB 590
ความยาว: 530 มม., ความกว้าง: 290 มม., ความหนา: 25 มม.
บูโฮล์มเมน ตะแกรง/กระชอน, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความสูง: 8 ซม.
บูโฮล์มเมน
ตะแกรง/กระชอน
THB 195
ความยาว: 44 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความสูง: 8 ซม.
บูโฮล์มเมน ถังล้างจาน, ดำ ความยาว: 40 ซม. ความกว้าง: 23 ซม. ความสูง: 17 ซม.
บูโฮล์มเมน
ถังล้างจาน
THB 399
ความยาว: 40 ซม., ความกว้าง: 23 ซม., ความสูง: 17 ซม.
บูโฮล์มเมน เขียง, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความกว้าง: 38 ซม. ความหนา: 13 มม.
บูโฮล์มเมน
เขียง
THB 399
ความยาว: 44 ซม., ความกว้าง: 38 ซม., ความหนา: 13 มม.
บูโฮล์มเมน เขียง, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความกว้าง: 20 ซม. ความหนา: 13 มม.
บูโฮล์มเมน
เขียง
THB 219
ความยาว: 44 ซม., ความกว้าง: 20 ซม., ความหนา: 13 มม.
เบรียดแชร์ ตะแกรง/กระชอน, สแตนเลส ความยาว: 42 ซม. ความกว้าง: 19 ซม. ความสูง: 9 ซม.
เบรียดแชร์
ตะแกรง/กระชอน
THB 799
ความยาว: 42 ซม., ความกว้าง: 19 ซม., ความสูง: 9 ซม.
เบรียดแชร์ เขียง, ไม้โอ๊ค ความยาว: 45 ซม. ความกว้าง: 42 ซม. ความหนา: 16 มม.
เบรียดแชร์
เขียง
THB 599
ความยาว: 45 ซม., ความกว้าง: 42 ซม., ความหนา: 16 มม.
แลมปลิก ที่รองของร้อน, สแตนเลส ความยาว: 50 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. ความสูง: 2 ซม.
แลมปลิก
ที่รองของร้อน
THB 229
ความยาว: 50 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., ความสูง: 2 ซม.
แลมปลิก เขียง, ไม้บีช ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 53 ซม. ความหนา: 2 ซม.
แลมปลิก
เขียง
THB 650
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 53 ซม., ความหนา: 2 ซม.