ช่วงราคาระหว่าง
-
ดูมเชอ ซิงก์หลุมคู่ ความยาว: 82 ซม. ความลึก: 64 ซม. ความสูง: 24.5 ซม.
ดูมเชอ
ซิงก์หลุมคู่
10,090 บาท
ความยาว: 82 ซม., ความลึก: 64 ซม., ความสูง: 24.5 ซม.
ดูมเชอ ตะแกรง/กระชอน, สแตนเลส ความยาว: 53 ซม. ความสูง: 5 ซม. ความกว้าง: 19.5 ซม.
ดูมเชอ
ตะแกรง/กระชอน
890 บาท
ความยาว: 53 ซม., ความสูง: 5 ซม., ความกว้าง: 19.5 ซม.
ดูมเชอ เขียง, สแตนเลส, ไม้บีช ความยาว: 530 มม. ความหนา: 25 มม. ความกว้าง: 290 มม.
ดูมเชอ
เขียง
590 บาท
ความยาว: 530 มม., ความหนา: 25 มม., ความกว้าง: 290 มม.
บูโฮล์มเมน ตะแกรง/กระชอน, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความสูง: 8 ซม. ความกว้าง: 15 ซม.
บูโฮล์มเมน
ตะแกรง/กระชอน
195 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความสูง: 8 ซม., ความกว้าง: 15 ซม.
บูโฮล์มเมน ถังล้างจาน, ดำ ความยาว: 40 ซม. ความสูง: 17 ซม. ความกว้าง: 23 ซม.
บูโฮล์มเมน
ถังล้างจาน
399 บาท
ความยาว: 40 ซม., ความสูง: 17 ซม., ความกว้าง: 23 ซม.
บูโฮล์มเมน เขียง, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความหนา: 13 มม. ความกว้าง: 38 ซม.
บูโฮล์มเมน
เขียง
399 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความหนา: 13 มม., ความกว้าง: 38 ซม.
บูโฮล์มเมน เขียง, ดำ ความยาว: 44 ซม. ความหนา: 13 มม. ความกว้าง: 20 ซม.
บูโฮล์มเมน
เขียง
219 บาท
ความยาว: 44 ซม., ความหนา: 13 มม., ความกว้าง: 20 ซม.
เบรียดแชร์ ตะแกรง/กระชอน, สแตนเลส ความยาว: 42 ซม. ความสูง: 9 ซม. ความกว้าง: 19 ซม.
เบรียดแชร์
ตะแกรง/กระชอน
799 บาท
ความยาว: 42 ซม., ความสูง: 9 ซม., ความกว้าง: 19 ซม.
เบรียดแชร์ เขียง, ไม้โอ๊ค ความยาว: 45 ซม. ความหนา: 16 มม. ความกว้าง: 42 ซม.
เบรียดแชร์
เขียง
599 บาท
ความยาว: 45 ซม., ความหนา: 16 มม., ความกว้าง: 42 ซม.