ช่วงราคาระหว่าง
-

โต๊ะเตรียมอาหารและรถเข็น

ตัวช่วยดีๆ เพิ่มพื้นที่ครัว

อยากเพิ่มพื้นที่เตรียมอาหาร หรืออยากเพิ่มพื้นที่เก็บของ ถ้าคุณอยากได้ทั้งสอง รถเข็นและโต๊ะเตรียมอาหารอิเกียอาจเป็นคำตอบง่ายๆ ของการได้พื้นที่เพิ่มโดยไม่ต้องต่อเติมให้ยุ่งยาก

โต๊ะเตรียมอาหารและรถเข็น
กรุนด์ทอล รถเข็นอาหาร, สแตนเลส ความยาว: 54 ซม. ความกว้าง: 41 ซม. ความสูง: 90 ซม.
กรุนด์ทอล
รถเข็นอาหาร
5,990 บาท
ความยาว: 54 ซม., ความกว้าง: 41 ซม., ความสูง: 90 ซม.
บีเกล รถเข็น, สีเงิน, ขาว ความยาว: 39 ซม. ความกว้าง: 59 ซม. ความสูง: 98 ซม.
บีเกล
รถเข็น
1,390 บาท
ความยาว: 39 ซม., ความกว้าง: 59 ซม., ความสูง: 98 ซม.
ฟลึทต้า รถเข็นอาหาร, สแตนเลส ความยาว: 98 ซม. ความกว้าง: 57 ซม. ความสูง: 86 ซม.
ฟลึทต้า
รถเข็นอาหาร
6,800 บาท
ความยาว: 98 ซม., ความกว้าง: 57 ซม., ความสูง: 86 ซม.
รีซาทอร์ป รถเข็น, ขาว ความยาว: 57 ซม. ความกว้าง: 39 ซม. ความสูง: 86 ซม.
รีซาทอร์ป
รถเข็น
2,290 บาท
ความยาว: 57 ซม., ความกว้าง: 39 ซม., ความสูง: 86 ซม.
อุดเด็น รถเข็นอาหาร, สแตนเลส, สีเงิน ความยาว: 54 ซม. ความกว้าง: 54 ซม. ความสูง: 83 ซม.
อุดเด็น
รถเข็นอาหาร
2,900 บาท
ความยาว: 54 ซม., ความกว้าง: 54 ซม., ความสูง: 83 ซม.
เบียแควม รถเข็นอาหาร, ไม้เบิร์ช ความยาว: 58 ซม. ความกว้าง: 50 ซม. ความสูง: 85 ซม.
เบียแควม
รถเข็นอาหาร
2,490 บาท
ความยาว: 58 ซม., ความกว้าง: 50 ซม., ความสูง: 85 ซม.
เฟอร์เฮยย่า รถเข็นอาหาร, ไม้เบิร์ช ความยาว: 100 ซม. ความกว้าง: 43 ซม. ความสูง: 90 ซม.
เฟอร์เฮยย่า
รถเข็นอาหาร
4,390 บาท
ความยาว: 100 ซม., ความกว้าง: 43 ซม., ความสูง: 90 ซม.