ช่วงราคาระหว่าง
-
แฟ็คทุ่ม  ความลึก: 60.0 ซม. ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม. ความสูง: 86.0 ซม.
แฟ็คทุ่ม
5,850 บาท
ความลึก: 60.0 ซม., ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม., ความสูง: 86.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฟ็คทุ่ม  ความลึก: 60.0 ซม. ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม. ความสูง: 86.0 ซม.
แฟ็คทุ่ม
7,430 บาท
ความลึก: 60.0 ซม., ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม., ความสูง: 86.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฟ็คทุ่ม  ความลึก: 60.0 ซม. ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม. ความสูง: 86.0 ซม.
แฟ็คทุ่ม
5,830 บาท
ความลึก: 60.0 ซม., ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม., ความสูง: 86.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
แฟ็คทุ่ม  ความลึก: 60.0 ซม. ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม. ความสูง: 86.0 ซม.
แฟ็คทุ่ม
6,630 บาท
ความลึก: 60.0 ซม., ความสูงโครงตู้: 70.0 ซม., ความสูง: 86.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ชุดครัวสีขาวสไตล์โมเดิร์นแต่งด้วยผนังสีเทา
ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างครัวในฝันใช่ไหม?