ช่วงราคาระหว่าง
-
เควียนิงเง โคมไฟสปอตไลท์ LED, ขาว สูงสุด: 6.3 วัตต์ ความสูง: 17 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 7 ซม.
เควียนิงเง
โคมไฟสปอตไลท์ LED
550 บาท
สูงสุด: 6.3 วัตต์, ความสูง: 17 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 7 ซม.
เควียนิงเง โคมไฟสปอตไลท์ LED, ขาว สูงสุด: 8.5 วัตต์ ความสูง: 19 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9.5 ซม.
เควียนิงเง
โคมไฟสปอตไลท์ LED
750 บาท
สูงสุด: 8.5 วัตต์, ความสูง: 19 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 9.5 ซม.
เควียนิงเง โคมไฟสปอตไลท์ LED, ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความสูง: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 11 ซม.
เควียนิงเง
โคมไฟสปอตไลท์ LED
950 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความสูง: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 11 ซม.