ช่วงราคาระหว่าง
-
อัลกอท โครงพร้อมราว/ตะกร้าตาข่าย/แผ่นท็อป, ขาว

อัลกอท โครงพร้อมราว/ตะกร้าตาข่าย/แผ่นท็อป

6,700 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม., ความกว้างสูงสุด: 142 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว, ขาว

อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว

5,150 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม., ความกว้างสูงสุด: 142 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว, ขาว

อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว

6,900 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 203 ซม., ความกว้างสูงสุด: 243 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว, ขาว

อัลกอท โครง/ตะกร้าตาข่าย/ราว

6,600 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 203 ซม., ความกว้างสูงสุด: 243 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว

อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว

4,950 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 122 ซม., ความกว้างสูงสุด: 142 ซม., ความลึก: 60 ซม.
อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว, ขาว

อัลกอท โครง/ตะกร้าลวด/ราว

2,250 บาท
ความกว้างต่ำสุด: 81 ซม., ความกว้างสูงสุด: 101 ซม., ความลึก: 60 ซม.