ช่วงราคาระหว่าง
-
เอียนุดเดน  ความกว้าง: 15 ซม. ความลึก: 17 ซม. ความสูง: 6 ซม.
New
เอียนุดเดน
THB 129
ความกว้าง: 15 ซม., ความลึก: 17 ซม., ความสูง: 6 ซม.
เฮมเนส ตะขอแขวน, สีแอนทราไซต์ ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 9 ซม. ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
เฮมเนส
ตะขอแขวน
THB 199
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 9 ซม., ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
เฮมเนส ที่แขวนบานประตู/ติดผนัง, ขาว ความสูงที่แขวนผนัง: 6 ซม. ความสูงที่แขวนประตู: 13 ซม. ความกว้าง: 38 ซม.
เฮมเนส
ที่แขวนบานประตู/ติดผนัง
THB 299
ความสูงที่แขวนผนัง: 6 ซม., ความสูงที่แขวนประตู: 13 ซม., ความกว้าง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บแยร์นุม ตะขอแขวน, อะลูมิเนียม ความกว้าง: 3 ซม. ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 9 ซม.
บแยร์นุม
ตะขอแขวน
THB 299
ความกว้าง: 3 ซม., ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 9 ซม.
เอียนุดเดน ที่แขวนของติดผนัง, ขาว ความลึก: 3 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เอียนุดเดน
ที่แขวนของติดผนัง
THB 49
/2 ชิ้น
ความลึก: 3 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น