ช่วงราคาระหว่าง
-
เฮมเนส ตะขอแขวน, สีแอนทราไซต์ ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 9 ซม. ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
เฮมเนส
ตะขอแขวน
199 บาท
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 9 ซม., ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
เฮมเนส ที่แขวนบานประตู/ติดผนัง, ขาว ความสูงที่แขวนผนัง: 6 ซม. ความสูงที่แขวนประตู: 13 ซม. ความกว้าง: 38 ซม.
เฮมเนส
ที่แขวนบานประตู/ติดผนัง
299 บาท
ความสูงที่แขวนผนัง: 6 ซม., ความสูงที่แขวนประตู: 13 ซม., ความกว้าง: 38 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
บแยร์นุม ตะขอแขวน, อะลูมิเนียม ความลึก: 15 ซม. ความสูง: 9 ซม. ความกว้าง: 3 ซม.
บแยร์นุม
ตะขอแขวน
299 บาท
ความลึก: 15 ซม., ความสูง: 9 ซม., ความกว้าง: 3 ซม.
เอียนุดเดน ที่แขวนของติดผนัง, ขาว ความลึก: 3 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เอียนุดเดน
ที่แขวนของติดผนัง
49 บาท
/2 ชิ้น
ความลึก: 3 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4.5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น