ช่วงราคาระหว่าง
-
ให้แสงเปล่งสี
สมจริง
ดัชนีการเปล่งสี (Colour Rendering Index: CRI) เป็นค่าระหว่าง 0 ถึง 100 (แสงธรรมชาติ) เพื่อใช้เปรียบเทียบการเปล่งสีของวัตถุภายใต้แสงของหลอดไฟว่าใกล้เคียงกับสีของวัตถุนั้นภายใต้แสงมาตรฐานมากน้อยเพียงใด หลอดไฟ รุ่น LEDARE/เลียดดาเร่ มีค่า CRI ไม่ต่ำกว่า 87
 
ผู้นำด้านประหยัดพลังงาน
หลอด LED รุ่น LEDARE/เลียดดาเร่ มีค่าประหยัดไฟระดับ A, A+ or A++ จึงประหยัดไฟกว่า 85% และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดไส้ 20 เท่า
 
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 400 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 400 ลูเมน กำลังไฟ: 6.3 วัตต์ มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 400 ลูเมน
299 บาท
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน, กำลังไฟ: 6.3 วัตต์, มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 600 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 600 ลูเมน กำลังไฟ: 8.5 วัตต์ มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 600 ลูเมน
399 บาท
ปริมาณแสง: 600 ลูเมน, กำลังไฟ: 8.5 วัตต์, มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 600 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 600 ลูเมน กำลังไฟ: 8.5 วัตต์ มุมยิงแสง: 36 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 600 ลูเมน
399 บาท
ปริมาณแสง: 600 ลูเมน, กำลังไฟ: 8.5 วัตต์, มุมยิงแสง: 36 องศา
หลอดขุ่นหรือหลอดใส
เลือกแบบไหนดี
หลอดไฟแบบใสเหมาะสำหรับโคมไฟและโป๊ะโคมที่ออกแบบมาให้สร้างลวดลายบนผนังยามเปิดไฟ ส่วนหลอดขุ่นให้แสงที่สม่ำเสมอ
ดูวิธีเลือกหลอดไฟให้เหมาะสม
 
เลียดดาเร่ หลอด LED GX53 1000 ลูเมน, หรี่ไฟได้ ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน กำลังไฟ: 13 วัตต์ มุมยิงแสง: 110 องศา
เลียดดาเร่
หลอด LED GX53 1000 ลูเมน
499 บาท
ปริมาณแสง: 1000 ลูเมน, กำลังไฟ: 13 วัตต์, มุมยิงแสง: 110 องศา