ช่วงราคาระหว่าง
-
ซันทีร์ ไฟอัพไลท์, แก้ว, โลหะ สูงสุด: 40 วัตต์ ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 20 ซม.
ซันทีร์
ไฟอัพไลท์
249 บาท
สูงสุด: 40 วัตต์, ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 20 ซม.
มูลกอน โคมไฟ LED, ขาว, ใช้แบตเตอรี เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8.0 ซม. ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
มูลกอน
โคมไฟ LED
199 บาท
/1 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 8.0 ซม., ปริมาณบรรจุ: 1 ชิ้น
วิทเตมวลล่า โคมไฟติดผนัง, พอร์ซเลน สโตนแวร์ เซรามิก, แก้ว สูงสุด: 7 วัตต์ ความสูง: 20 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม.
วิทเตมวลล่า
โคมไฟติดผนัง
990 บาท
สูงสุด: 7 วัตต์, ความสูง: 20 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 12 ซม.
ออลเอ็ง โคมไฟติดผนัง, ชุบนิกเกิล, ขาว สูงสุด: 40 วัตต์ ความกว้าง: 25 ซม. ความลึก: 24 ซม.
ออลเอ็ง
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
สูงสุด: 40 วัตต์, ความกว้าง: 25 ซม., ความลึก: 24 ซม.
อัวช์ทีด โคมไฟติดผนัง, ทองเหลือง, ขาว สูงสุด: 40 วัตต์ ความลึก: 38 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
อัวช์ทีด
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
สูงสุด: 40 วัตต์, ความลึก: 38 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
อัวช์ทีด โคมไฟติดผนัง, ชุบนิกเกิล, ขาว สูงสุด: 40 วัตต์ ความลึก: 38 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
อัวช์ทีด
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
สูงสุด: 40 วัตต์, ความลึก: 38 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 16 ซม.
อัวช์ทีด ไฟ LED ส่องภาพ, ชุบนิกเกิล ปริมาณแสง: 200 ลูเมน ความยาว: 40 ซม. ความลึก: 26 ซม.
New
อัวช์ทีด
ไฟ LED ส่องภาพ
990 บาท
ปริมาณแสง: 200 ลูเมน, ความยาว: 40 ซม., ความลึก: 26 ซม.
เอิสตาโน โคมไฟติดผนัง, ขาว สูงสุด: 25 วัตต์ ความกว้าง: 6 ซม. ความลึก: 15 ซม.
เอิสตาโน
โคมไฟติดผนัง
590 บาท
สูงสุด: 25 วัตต์, ความกว้าง: 6 ซม., ความลึก: 15 ซม.