ช่วงราคาระหว่าง
-
พักซ์ โครงตู้เสื้อผ้า 3 ใบ, ขาว ความกว้าง: 199.6 ซม. ความลึก: 35.0 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
โครงตู้เสื้อผ้า 3 ใบ
7,770 บาท
ความกว้าง: 199.6 ซม., ความลึก: 35.0 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ โครงตู้เสื้อผ้าคู่, ขาว ความกว้าง: 199.6 ซม. ความลึก: 35.0 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
โครงตู้เสื้อผ้าคู่
5,980 บาท
ความกว้าง: 199.6 ซม., ความลึก: 35.0 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ โครงตู้เสื้อผ้าคู่, ขาว ความกว้าง: 149.6 ซม. ความลึก: 35.0 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
โครงตู้เสื้อผ้าคู่
5,380 บาท
ความกว้าง: 149.6 ซม., ความลึก: 35.0 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.