ช่วงราคาระหว่าง
-
คอมเพลียเมนท์ ชั้นต่อเสริม, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 100.0 ซม. ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม. ความลึกภายใน: 34.7 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นต่อเสริม
1,000 บาท
ความกว้าง: 100.0 ซม., ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม., ความลึกภายใน: 34.7 ซม.
คอมเพลียเมนท์ ชั้นต่อเสริม, ขาว ความกว้าง: 100.0 ซม. ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม. ความลึกภายใน: 34.7 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นต่อเสริม
1,000 บาท
ความกว้าง: 100.0 ซม., ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม., ความลึกภายใน: 34.7 ซม.
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางกระจก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 50.0 ซม. ความลึก: 58.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางกระจก
550 บาท
ความกว้าง: 50.0 ซม., ความลึก: 58.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางกระจก, สีไวท์โอ๊ค ความกว้าง: 50.0 ซม. ความลึก: 58.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางกระจก
550 บาท
ความกว้าง: 50.0 ซม., ความลึก: 58.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางกระจก, ขาว ความกว้าง: 50.0 ซม. ความลึก: 58.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางกระจก
550 บาท
ความกว้าง: 50.0 ซม., ความลึก: 58.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ที่ใส่ของแบ่งช่อง, ขาว, ผ้า ความกว้าง: 46 ซม. ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึก: 56 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ที่ใส่ของแบ่งช่อง
590 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึก: 56 ซม.
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้, เทาเข้ม ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้
550 บาท
ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้า, เทาเข้ม ความกว้าง: 46 ซม. ความกว้างโครง: 50 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนผ้า
100 บาท
ความกว้าง: 46 ซม., ความกว้างโครง: 50 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้างโครง: 50.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ลิ้นชัก
900 บาท
ความกว้างโครง: 50.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม., ความสูง: 16 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ลิ้นชัก, ขาว ความกว้างโครง: 50.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ลิ้นชัก
900 บาท
ความกว้างโครง: 50.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม., ความสูง: 16 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ลิ้นชัก, สีไวท์โอ๊ค ความกว้างโครง: 50.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ลิ้นชัก
900 บาท
ความกว้างโครง: 50.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม., ความสูง: 16 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก