ช่วงราคาระหว่าง
-
คอมเพลียเมนท์ ชั้นต่อเสริม, น้ำตาลดำ ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม. ความลึกภายใน: 34.7 ซม. ความกว้าง: 100.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นต่อเสริม
1,000 บาท
ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม., ความลึกภายใน: 34.7 ซม., ความกว้าง: 100.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์ ชั้นต่อเสริม, ขาว ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม. ความลึกภายใน: 34.7 ซม. ความกว้าง: 100.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นต่อเสริม
1,000 บาท
ความกว้างเตาบิวท์อิน: 96.0 ซม., ความลึกภายใน: 34.7 ซม., ความกว้าง: 100.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางกระจก, ขาว ความลึก: 58.0 ซม. ความกว้าง: 50.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางกระจก
550 บาท
ความลึก: 58.0 ซม., ความกว้าง: 50.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางกระจก, น้ำตาลดำ ความลึก: 58.0 ซม. ความกว้าง: 50.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางกระจก
550 บาท
ความลึก: 58.0 ซม., ความกว้าง: 50.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางกระจก, สีไวท์โอ๊ค ความลึก: 58.0 ซม. ความกว้าง: 50.0 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางกระจก
550 บาท
ความลึก: 58.0 ซม., ความกว้าง: 50.0 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 10 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางของ, น้ำตาลดำ ความกว้างโครง: 49.8 ซม. ความลึก: 57.2 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางของ
250 บาท
ความกว้างโครง: 49.8 ซม., ความลึก: 57.2 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางของ, ขาว ความกว้างโครง: 49.8 ซม. ความลึก: 57.2 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางของ
250 บาท
ความกว้างโครง: 49.8 ซม., ความลึก: 57.2 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ชั้นวางของ, สีไวท์โอ๊ค ความกว้างโครง: 49.8 ซม. ความลึก: 57.2 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ชั้นวางของ
250 บาท
ความกว้างโครง: 49.8 ซม., ความลึก: 57.2 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ที่ใส่ของแบ่งช่อง, ขาว, ผ้า ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึก: 56 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ที่ใส่ของแบ่งช่อง
590 บาท
ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึก: 56 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม.
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้, ขาว ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้
550 บาท
ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้, เทาเข้ม ความกว้างโครง: 50 ซม. ความลึกโครงตู้: 58 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนกางเกงแบบเลื่อนได้
550 บาท
ความกว้างโครง: 50 ซม., ความลึกโครงตู้: 58 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 20 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้า, เทาเข้ม ความกว้างโครง: 100 ซม. ความกว้าง: 96 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 38 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนผ้า
200 บาท
ความกว้างโครง: 100 ซม., ความกว้าง: 96 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 38 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้า, ขาว ความกว้างโครง: 100 ซม. ความกว้าง: 96 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 38 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนผ้า
200 บาท
ความกว้างโครง: 100 ซม., ความกว้าง: 96 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 38 กก. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้าแบบเลื่อนได้, ขาว ความลึกสูงสุด: 35 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. น้ำหนักสูงสุด/ราง: 7 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนผ้าแบบเลื่อนได้
550 บาท
ความลึกสูงสุด: 35 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., น้ำหนักสูงสุด/ราง: 7 กก.
คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้าแบบเลื่อนได้, เทาเข้ม ความลึกสูงสุด: 35 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. น้ำหนักสูงสุด/ราง: 7 กก.
คอมเพลียเมนท์
ราวแขวนผ้าแบบเลื่อนได้
550 บาท
ความลึกสูงสุด: 35 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., น้ำหนักสูงสุด/ราง: 7 กก.
คอมเพลียเมนท์ ลิ้นชัก, น้ำตาลดำ ความกว้างโครง: 50.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ลิ้นชัก
850 บาท
ความกว้างโครง: 50.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม., ความสูง: 16 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ลิ้นชัก, ขาว ความกว้างโครง: 50.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ลิ้นชัก
850 บาท
ความกว้างโครง: 50.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม., ความสูง: 16 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
คอมเพลียเมนท์ ลิ้นชัก, สีไวท์โอ๊ค ความกว้างโครง: 50.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม. ความสูง: 16 ซม.
คอมเพลียเมนท์
ลิ้นชัก
850 บาท
ความกว้างโครง: 50.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 58.0 ซม., ความสูง: 16 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก