ช่วงราคาระหว่าง
-
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า, สีไวท์โอ๊ค ความกว้าง: 175.0 ซม. ความลึก: 58.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
16,780 บาท
ความกว้าง: 175.0 ซม., ความลึก: 58.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า, สีไวท์โอ๊ค ความกว้าง: 200.0 ซม. ความลึก: 58.0 ซม. ความสูงฐาน: 236 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
11,130 บาท
ความกว้าง: 200.0 ซม., ความลึก: 58.0 ซม., ความสูงฐาน: 236 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า, สีไวท์โอ๊ค ความกว้าง: 150.0 ซม. ความลึก: 58.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
9,330 บาท
ความกว้าง: 150.0 ซม., ความลึก: 58.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า, สีไวท์โอ๊ค ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
11,330 บาท
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า, สีไวท์โอ๊ค ความกว้าง: 250 ซม. ความลึก: 58 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
27,110 บาท
ความกว้าง: 250 ซม., ความลึก: 58 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.