ช่วงราคาระหว่าง
-
พักซ์ ตู้เสื้อผ้าเข้ามุม ความกว้างด้านขวา: 73.2 ซม. ความกว้าง: 73.2 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้าเข้ามุม
THB 10,690
ความกว้างด้านขวา: 73.2 ซม., ความกว้าง: 73.2 ซม., ความสูง: 236.4 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด ความกว้าง: 199.6 ซม. ความลึก: 60.3 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า 4 บานเปิด
THB 22,140
ความกว้าง: 199.6 ซม., ความลึก: 60.3 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.