ช่วงราคาระหว่าง
-
พักซ์ โครงตู้เข้ามุม, สีไวท์โอ๊ค ความกว้างด้านขวา: 73.0 ซม. ความกว้าง: 73.0 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
โครงตู้เข้ามุม
8,000 บาท
ความกว้างด้านขวา: 73.0 ซม., ความกว้าง: 73.0 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ โครงตู้เข้ามุม, ขาว ความกว้างด้านขวา: 73.0 ซม. ความกว้าง: 73.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
โครงตู้เข้ามุม
9,000 บาท
ความกว้างด้านขวา: 73.0 ซม., ความกว้าง: 73.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก