ช่วงราคาระหว่าง
-
พักซ์ โครงตู้เข้ามุม, ขาว ความกว้างด้านขวา: 73.0 ซม. ความกว้าง: 73.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
โครงตู้เข้ามุม
9,000 บาท
ความกว้างด้านขวา: 73.0 ซม., ความกว้าง: 73.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
พักซ์ โครงตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 49.8 ซม. ความลึก: 35.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 35.5 ซม.
พักซ์
โครงตู้เสื้อผ้า
2,390 บาท
ความกว้าง: 49.8 ซม., ความลึก: 35.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 35.5 ซม.
พักซ์ โครงตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 74.8 ซม. ความลึก: 35.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 35.5 ซม.
พักซ์
โครงตู้เสื้อผ้า
2,690 บาท
ความกว้าง: 74.8 ซม., ความลึก: 35.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 35.5 ซม.
พักซ์ โครงตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้าง: 99.8 ซม. ความลึก: 35.0 ซม. ความลึกโครงตู้: 35.5 ซม.
พักซ์
โครงตู้เสื้อผ้า
2,990 บาท
ความกว้าง: 99.8 ซม., ความลึก: 35.0 ซม., ความลึกโครงตู้: 35.5 ซม.