ช่วงราคาระหว่าง
-

เฟอร์นิเจอร์รุ่น PAX

หยิบชุดโปรดมาใช้ก่อนหมดสมัยไปเสียก่อน

ตู้เสื้อผ้า รุ่น พักซ์ ช่วยแก้ปัญหาโลกแตกเดิมๆ ที่ว่า "ไม่รู้จะใส่อะไร" ให้คุณได้อย่างง่ายดาย เพราะช่วยคุณจัดเก็บเสื้อผ้าได้อย่างเป็นระเบียบ ให้คุณได้เห็นตั้งแต่แวบแรกที่มอง ว่ามีเสื้อผ้าอะไรอยู่ภายในตู้บ้าง รวมไปถึงเสื้อผ้าตัวโปรดเก่าๆ ที่ตอนนี้กลับมาฮิตติดเทรนด์อีกครั้ง นอกจากนี้ เสื้อผ้า รองเท้า หรือชุดไปงานจะมีที่จัดเก็บพิเศษด้วยอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ รุ่น คอมเพลียเมนท์ เช่น ราวแขวนผ้าและลิ้นชัก คุณจะเลือกใช้ตู้เสื้อผ้าเซ็ตตัวอย่างตามรูปข้างล่าง หรือจะออกแบบตู้เสื้อผ้า รุ่น พักซ์ ของคุณเองขึ้นใหม่ก็ได้ตามใจชอบ

#
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
14,170 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
18,570 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
10,370 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
12,320 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
13,070 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
10,720 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
9,920 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
17,570 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
11,870 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
18,570 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
18,650 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
23,400 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
28,000 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
23,400 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
10,950 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
24,800 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
23,770 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
12,970 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
32,100 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
14,970 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
19,000 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
20,550 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
15,250 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
12,850 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
20,700 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
14,700 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
27,390 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
26,740 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
32,420 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
38,290 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
28,090 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200.0 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
27,670 บาท
ความลึก: 66.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200.0 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
22,470 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
29,690 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
20,840 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
50,310 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
51,300 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 300 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
33,560 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 300 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
34,520 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 65.5 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
17,770 บาท
ความลึก: 65.5 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
23,770 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
33,690 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
9,080 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 50 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 201.2 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
13,300 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 201.2 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
36,520 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
11,760 บาท
ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 100 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 250 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
48,810 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 250 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
27,900 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 150 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
41,420 บาท
ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 200 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม. ความกว้าง: 50 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
10,030 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม., ความกว้าง: 50 ซม.