ช่วงราคาระหว่าง
-

เฟอร์นิเจอร์รุ่น PAX

หยิบชุดโปรดมาใช้ก่อนหมดสมัยไปเสียก่อน

ตู้เสื้อผ้า รุ่น พักซ์ ช่วยแก้ปัญหาโลกแตกเดิมๆ ที่ว่า "ไม่รู้จะใส่อะไร" ให้คุณได้อย่างง่ายดาย เพราะช่วยคุณจัดเก็บเสื้อผ้าได้อย่างเป็นระเบียบ ให้คุณได้เห็นตั้งแต่แวบแรกที่มอง ว่ามีเสื้อผ้าอะไรอยู่ภายในตู้บ้าง รวมไปถึงเสื้อผ้าตัวโปรดเก่าๆ ที่ตอนนี้กลับมาฮิตติดเทรนด์อีกครั้ง นอกจากนี้ เสื้อผ้า รองเท้า หรือชุดไปงานจะมีที่จัดเก็บพิเศษด้วยอุปกรณ์จัดเก็บภายในตู้ รุ่น คอมเพลียเมนท์ เช่น ราวแขวนผ้าและลิ้นชัก คุณจะเลือกใช้ตู้เสื้อผ้าเซ็ตตัวอย่างตามรูปข้างล่าง หรือจะออกแบบตู้เสื้อผ้า รุ่น พักซ์ ของคุณเองขึ้นใหม่ก็ได้ตามใจชอบ

#
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 14,170
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 18,570
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 10,370
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 12,320
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 10,720
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 9,920
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 17,570
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 11,870
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 100 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 18,570
ความกว้าง: 100 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 18,650
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 22,700
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 28,000
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 22,700
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 10,950
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 24,650
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 23,770
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 12,970
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 32,100
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 14,970
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 19,000
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 20,550
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 15,250
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 12,850
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 38 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 20,600
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 38 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 150 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 14,700
ความกว้าง: 150 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 27,390
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 26,740
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 66 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 32,420
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 66 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 38,290
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 28,090
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200.0 ซม. ความลึก: 66.0 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 27,670
ความกว้าง: 200.0 ซม., ความลึก: 66.0 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 43 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 22,470
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 43 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 19,990
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 201.2 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 29,690
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 200 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 20,840
ความกว้าง: 200 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 300 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 50,310
ความกว้าง: 300 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 300 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 51,300
ความกว้าง: 300 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความกว้าง: 300 ซม. ความลึก: 60 ซม. ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 33,560
ความกว้าง: 300 ซม., ความลึก: 60 ซม., ความสูง: 236.4 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 60 ซม. ความกว้างด้านขวา: 146 ซม. ความกว้าง: 196 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 37,040
ความลึก: 60 ซม., ความกว้างด้านขวา: 146 ซม., ความกว้าง: 196 ซม.
พักซ์ ตู้เสื้อผ้า ความลึก: 38 ซม. ความกว้างด้านขวา: 173 ซม. ความกว้าง: 123 ซม.
พักซ์
ตู้เสื้อผ้า
THB 24,060
ความลึก: 38 ซม., ความกว้างด้านขวา: 173 ซม., ความกว้าง: 123 ซม.