ช่วงราคาระหว่าง
-

ตู้เสื้อผ้า

Every blouse, jumper and scarf in place

Our wardrobes have a wide choice of styles and sizes to help you get what’s best for you, your clothes and your space. Many come with interior fittings like clothes rails or shelves included. Or with our PAX wardrobes, you get to choose your own fittings to suit what you wear. You can even design your own PAX in different sizes and styles to create your own personal wardrobe.

ดูตู้เสื้อผ้ารุ่น พักซ์/PAX ทั้งหมด

มุสเกน ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก, ขาว ความกว้างลิ้นชัก: 53 ซม. ความลึก: 60.0 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 53 ซม.
มุสเกน
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด 3 ลิ้นชัก
8,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 53 ซม., ความลึก: 60.0 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 53 ซม.
แบบการตกแต่งตู้เสื้อผ้า รุ่น IKEA PS 2014/อิเกีย พีเอส 2014 โชว์วิธีการใช้แผ่นพลาสติกเพื่อตกแต่งตู้เสื้อผ้าด้วยลวดลายต่างๆ กัน อิเกีย พีเอส 2014 ตู้เสื้อผ้า 5,990 บาท
ฟแยลล์ ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด, ไม้สน ความลึก: 64.0 ซม. ความสูง: 208.0 ซม. ความกว้าง: 110.0 ซม.
ฟแยลล์
ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด
17,990 บาท
ความลึก: 64.0 ซม., ความสูง: 208.0 ซม., ความกว้าง: 110.0 ซม.
เฮมเนส ตู้เก็บผ้าขนหนู, แก้ว, แดง ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 132 ซม. ความกว้าง: 110 ซม.
เฮมเนส
ตู้เก็บผ้าขนหนู
12,990 บาท
ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 132 ซม., ความกว้าง: 110 ซม.
อูด้า ตู้เสื้อผ้า, ขาว, ดำ ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 200 ซม. ความกว้าง: 120 ซม.
อูด้า
ตู้เสื้อผ้า
13,990 บาท
ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 200 ซม., ความกว้าง: 120 ซม.
บีร์เคลันด์ ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความลึก: 58 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม. ความสูง: 200 ซม.
บีร์เคลันด์
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความลึก: 58 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 44 ซม., ความสูง: 200 ซม.
ออเนบูด้า ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 180 ซม. ความกว้าง: 81 ซม.
ออเนบูด้า
ตู้เสื้อผ้า
2,490 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 180 ซม., ความกว้าง: 81 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,700 บาท
ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้เก็บผ้าขนหนู ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 137 ซม. ความกว้าง: 109 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้เก็บผ้าขนหนู
14,990 บาท
ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 137 ซม., ความกว้าง: 109 ซม.
ตู้เก็บของในห้องนอนที่เปิดให้เห็นลวดลายวอลเปเปอร์ด้านใน
การตกแต่งแบบคลาสสิก
เปิดบานตู้ให้เห็นลวดลายคลาสสิกด้านใน
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
16,330 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,000 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
7,690 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
 
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
10,900 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 1 ตอน ความลึก: 38 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 1 ตอน
9,490 บาท
ความลึก: 38 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน เสายึดตู้กระจกและตะขอแขวน, ขาว ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
เสายึดตู้กระจกและตะขอแขวน
4,450 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความกว้างด้านขวา: 150 ซม. ความกว้าง: 180 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
17,450 บาท
ความกว้างด้านขวา: 150 ซม., ความกว้าง: 180 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
19,460 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
15,800 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
32,460 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
33,450 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
24,560 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 3 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 3 ตอน
26,660 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
23,290 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 4 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 4 ตอน
32,710 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
นูร์ดลี ตู้เสื้อผ้า, ขาว ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม. ความลึก: 57.8 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 48.6 ซม.
นูร์ดลี
ตู้เสื้อผ้า
12,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 65.0 ซม., ความลึก: 57.8 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 48.6 ซม.
สตูลเมน ชั้นวางของ 2 ตอน ความลึก: 50 ซม. สูงอย่างน้อย: 210 ซม. ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
สตูลเมน
ชั้นวางของ 2 ตอน
16,100 บาท
ความลึก: 50 ซม., สูงอย่างน้อย: 210 ซม., ปรับได้สูงสุด: 330 ซม.
ฮูร์ดอล ตู้เสื้อผ้า ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม. ความลึก: 59 ซม. ความลึกของลิ้นชัก: 49 ซม.
New
ฮูร์ดอล
ตู้เสื้อผ้า
19,990 บาท
ความกว้างลิ้นชัก: 95 ซม., ความลึก: 59 ซม., ความลึกของลิ้นชัก: 49 ซม.
  • Wardrobes – suit your clothes and your budget

    Looking for wardrobes that give you a great overview and help you find things fast? Check out our range, in lots of different sizes, styles and materials. We also have all the drawers, hangers, boxes and more you need to organise the inside of your wardrobe so you can find your favourite blouse without being late for work. A lot of our wardrobes belong to large series, so you can easily get more furniture to give your room a coordinated look. Look out for series names like MALM or HEMNES or EDLAND. Our PAX wardrobes have doors that match many of our series, too. You can also find lots of other home furnishings that match our wardrobes, too, like rugs, lamps and bed linen.

  • Create your own wardrobes

    Of course the ultimate wardrobes are the ones that you design yourself. With our PAX system, you can create a wardrobe with sliding or hinged doors that’s right for you and what you wear. The PAX system lets you combine individual frames together to the size that suits your space – it’s the affordable way to create your own fitted wardrobe. Then you decide how to organise the inside. You have a big choice of shelves, drawers, clothes rails and so on. You can plan your wardrobe yourself with our online PAX wardrobe planner. The doors and frames have a lot of styles and colours and PAX wardrobes have a 10-year everyday quality guarantee.