ช่วงราคาระหว่าง
-

โคมไฟตั้งโต๊ะ

Lamps that set a brighter mood

Table lamps let you fine-tune the atmosphere of a room in more ways than one. They give you additional light where you need it while also adding a bit of personality. Ours are available in a wide selection of styles to add a little extra colour, texture and light to your home.

คนุบบิก โคมไฟตั้งโต๊ะ, cherry-blossoms ขาว ความสูง: 18 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คนุบบิก
โคมไฟตั้งโต๊ะ
590 บาท
ความสูง: 18 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
คายูทต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, น้ำเงิน ความสูง: 30 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. ความยาวสายไฟ: 150 ซม.
คายูทต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
349 บาท
ความสูง: 30 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม., ความยาวสายไฟ: 150 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
Two table lamps, inspired by old military searchlights, one white and one yellow.
LAMP IT
Place on a table, hang on a wall. Choose the direction for the light to create mood. Anywhere. Smart control, energy saving LED.
 
ซินเนียลิก โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว/กระจกฝ้า, ไม้ก๊อก เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 22 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.
ซินเนียลิก
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,190 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 22 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
ทอชบู โคมไฟตั้งโต๊ะ, ออฟไวท์ ความกว้างโป๊ะโคม: 17.5 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความยาวสายไฟ: 193 ซม.
ทอชบู
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,590 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 17.5 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความยาวสายไฟ: 193 ซม.
 
 
นีฟอร์ช โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล ขาว สูงสุด: 13 วัตต์ ความกว้างโป๊ะโคม: 33 ซม. ความสูง: 77 ซม.
นีฟอร์ช
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,790 บาท
สูงสุด: 13 วัตต์, ความกว้างโป๊ะโคม: 33 ซม., ความสูง: 77 ซม.
ลัมปั้น โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเทอร์ควอยซ์ ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัมปั้น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
129 บาท
ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัมปั้น โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 29 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
ลัมปั้น
โคมไฟตั้งโต๊ะ
129 บาท
ความสูง: 29 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 13 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 19 ซม.
Four red chargeable flashlights, each in a white cage, inspired by old railway lanterns. Runs on rechargeable batteries, USB cord or transformer.
FLASH IT
Chargeable flashlight in a cage. Carry it, hang it, put it on your table. Or just use as a flashlight.
 
อัวช์ทีด โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล, ขาว สูงสุด: 75 วัตต์ ความสูง: 55 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.
อัวช์ทีด
โคมไฟตั้งโต๊ะ
790 บาท
สูงสุด: 75 วัตต์, ความสูง: 55 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.
อิเกีย พีเอส 2017 โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 32 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม.
New
อิเกีย พีเอส 2017
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,190 บาท
ความสูง: 32 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
 
 
แคลบบ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, น้ำตาลอ่อน ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
แคลบบ์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,190 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม., ความสูง: 44 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
แคลบบ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเทอร์ควอยซ์ ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
แคลบบ์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,190 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม., ความสูง: 44 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.9 ม.
แคลบบ์ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ออฟไวท์ ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม. ความสูง: 44 ซม. ความยาวสายไฟ: 190 ซม.
แคลบบ์
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,190 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม., ความสูง: 44 ซม., ความยาวสายไฟ: 190 ซม.
แม็กนาร์ป โคมไฟตั้งโต๊ะ, สีเนเชอรัล ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม. ความสูง: 35 ซม. ความยาวสายไฟ: 1.7 ม.
แม็กนาร์ป
โคมไฟตั้งโต๊ะ
690 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม., ความสูง: 35 ซม., ความยาวสายไฟ: 1.7 ม.
ออลเอ็ง โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล, ขาว ความกว้างโป๊ะโคม: 30 ซม. สูงอย่างน้อย: 61 ซม. ปรับได้สูงสุด: 80 ซม.
ออลเอ็ง
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,390 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 30 ซม., สูงอย่างน้อย: 61 ซม., ปรับได้สูงสุด: 80 ซม.
ทอชบู โคมไฟตั้งโต๊ะ, แดงเข้ม ความกว้างโป๊ะโคม: 17.5 ซม. ความสูง: 62 ซม. ความยาวสายไฟ: 193 ซม.
ทอชบู
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,590 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 17.5 ซม., ความสูง: 62 ซม., ความยาวสายไฟ: 193 ซม.
ฟอดู โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 24.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25.0 ซม. ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
ฟอดู
โคมไฟตั้งโต๊ะ
590 บาท
ความสูง: 24.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25.0 ซม., ความยาวสายไฟ: 185 ซม.
ลึคต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 25.0 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 13 ซม.
ลึคต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
399 บาท
ความสูง: 25.0 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 14 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางโป๊ะโคม: 13 ซม.
เบยย่า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ชุบนิกเกิล, ไม้ไผ่ หวาย ความสูง: 40 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความยาวสายไฟ: 235 ซม.
เบยย่า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,390 บาท
ความสูง: 40 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความยาวสายไฟ: 235 ซม.
ซูลเลฟเทอัว โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม. ความสูง: 50 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.
ซูลเลฟเทอัว
โคมไฟตั้งโต๊ะ
299 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 24 ซม., ความสูง: 50 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.
SVIRVEL โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 53 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความยาวสายไฟ: 168 ซม.
SVIRVEL
โคมไฟตั้งโต๊ะ
690 บาท
ความสูง: 53 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความยาวสายไฟ: 168 ซม.
ริกกอด โคมไฟLEDโต๊ะทำงานและที่ชาร์จไร้สาย ปริมาณแสง: 400 ลูเมน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม. ความสูง: 43 ซม.
ริกกอด
โคมไฟLEDโต๊ะทำงานและที่ชาร์จไร้สาย
2,690 บาท
ปริมาณแสง: 400 ลูเมน, เส้นผ่านศูนย์กลาง: 6 ซม., ความสูง: 43 ซม.
วาร์ฟ โคมไฟตั้งโต๊ะ พร้อมที่ชาร์จไร้สาย ความกว้างโป๊ะโคม: 28 ซม. ความสูง: 52 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
วาร์ฟ
โคมไฟตั้งโต๊ะ พร้อมที่ชาร์จไร้สาย
2,490 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 28 ซม., ความสูง: 52 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
เลียรีค โคมไฟตั้งโต๊ะ ความสูง: 51 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
เลียรีค
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,290 บาท
ความสูง: 51 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.2 ม.
ÄLVÄNGEN โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 54 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 ซม. ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ÄLVÄNGEN
โคมไฟตั้งโต๊ะ
890 บาท
ความสูง: 54 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 21 ซม., ความยาวสายไฟ: 2.0 ม.
ฟิลสต้า โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความสูง: 31 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม. ความยาวสายไฟ: 140 ซม.
ฟิลสต้า
โคมไฟตั้งโต๊ะ
790 บาท
ความสูง: 31 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 27 ซม., ความยาวสายไฟ: 140 ซม.
ควาร์โน โคมไฟตั้งโต๊ะ, แก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 22 ซม. ความยาวสายไฟ: 140 ซม.
ควาร์โน
โคมไฟตั้งโต๊ะ
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 22 ซม., ความยาวสายไฟ: 140 ซม.
วาร์ฟ โคมไฟตั้งโต๊ะ, ขาว ความกว้างโป๊ะโคม: 28 ซม. ความสูง: 52 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม.
วาร์ฟ
โคมไฟตั้งโต๊ะ
1,190 บาท
ความกว้างโป๊ะโคม: 28 ซม., ความสูง: 52 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม.
อัวช์ทีด โคมไฟตั้งโต๊ะ, ทองเหลือง, ขาว สูงสุด: 75 วัตต์ ความสูง: 55 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.
อัวช์ทีด
โคมไฟตั้งโต๊ะ
790 บาท
สูงสุด: 75 วัตต์, ความสูง: 55 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน: 15 ซม.