ช่วงราคาระหว่าง
-

เก้าอี้สตูลและม้านั่ง

Stretch your seating

With a little help from our stools and benches, your guests will never have to fight for a place again. Benches seat more people and ours are designed to match our tables in size and style. And you can stack most of our stools away or just push them under the table when it’s time to show off your latest dance moves.

IKEA Stools & benches
มาริอุส เก้าอี้สตูล, แดง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 32 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
มาริอุส
เก้าอี้สตูล
119 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 32 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ซีเกิร์ด เก้าอี้ม้านั่ง, ขาว ความลึก: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 110 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
ซีเกิร์ด
เก้าอี้ม้านั่ง
2,950 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 110 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
ซีเกิร์ด เก้าอี้ม้านั่ง, แดง ความลึก: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 110 ซม. ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
ซีเกิร์ด
เก้าอี้ม้านั่ง
2,750 บาท
ความลึก: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 110 ซม., ความลึกที่นั่ง: 38 ซม.
นีลส์ เก้าอี้สตูล, Dillne เทา/เบจ, ดำ ความกว้างที่นั่ง: 34 ซม. ความลึกที่นั่ง: 34 ซม. ความสูงที่นั่ง: 47 ซม.
นีลส์
เก้าอี้สตูล
1,890 บาท
ความกว้างที่นั่ง: 34 ซม., ความลึกที่นั่ง: 34 ซม., ความสูงที่นั่ง: 47 ซม.
นีลส์ เก้าอี้สตูล, Blekinge ขาว, ดำ ความกว้างที่นั่ง: 34 ซม. ความลึกที่นั่ง: 34 ซม. ความสูงที่นั่ง: 47 ซม.
นีลส์
เก้าอี้สตูล
1,690 บาท
ความกว้างที่นั่ง: 34 ซม., ความลึกที่นั่ง: 34 ซม., ความสูงที่นั่ง: 47 ซม.
นูร์เดน เก้าอี้ม้านั่ง, ไม้เบิร์ช ความยาว: 150 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 35 ซม.
นูร์เดน
เก้าอี้ม้านั่ง
2,390 บาท
ความยาว: 150 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 35 ซม.
บยูชต้า เก้าอี้ม้านั่ง, น้ำตาลดำ ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 45 ซม. ความกว้าง: 158 ซม.
บยูชต้า
เก้าอี้ม้านั่ง
3,990 บาท
ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 45 ซม., ความกว้าง: 158 ซม.
ฟรูสต้า เก้าอี้สตูล, เหลือง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 35 ซม. ความลึก: 42 ซม.
ฟรูสต้า
เก้าอี้สตูล
690 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 35 ซม., ความลึก: 42 ซม.
ฟรูสต้า เก้าอี้สตูล, ไม้อัดไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 35 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ฟรูสต้า
เก้าอี้สตูล
345 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 35 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
มาริอุส เก้าอี้สตูล, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 32 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
มาริอุส
เก้าอี้สตูล
119 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 32 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
มาริอุส เก้าอี้สตูล, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 32 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
มาริอุส
เก้าอี้สตูล
119 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., เส้นผ่านศูนย์กลางเก้าอี้นั่ง: 32 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้สตูล, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 30 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้สตูล
1,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 30 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้สตูล, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม. ความลึกที่นั่ง: 30 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้สตูล
1,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้างที่นั่ง: 40 ซม., ความลึกที่นั่ง: 30 ซม.