ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรืกก์ ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 15 ซม.
ทรืกก์
ชามเสิร์ฟ
69 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 15 ซม.
แฟร์รีค ชามเสิร์ฟ, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
แฟร์รีค
ชามเสิร์ฟ
109 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
เช็ค ชามเสิร์ฟ, ดำ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
129 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
เซียชีน ชามเสิร์ฟ, ไม้เบิร์ช เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 13 ซม.
เซียชีน
ชามเสิร์ฟ
349 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 13 ซม.
ทรีฟซัม ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 10 ซม.
ทรีฟซัม
ชามเสิร์ฟ
349 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 10 ซม.
ทรีฟซัม ชามเสิร์ฟ, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม. ความสูง: 10 ซม.
ทรีฟซัม
ชามเสิร์ฟ
349 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 23 ซม., ความสูง: 10 ซม.
ทรีฟซัม ชามเสิร์ฟ, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 10 ซม.
ทรีฟซัม
ชามเสิร์ฟ
499 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 10 ซม.
ทรืกก์ ชามเสิร์ฟ, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 9 ซม.
ทรืกก์
ชามเสิร์ฟ
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 9 ซม.
ทรืกก์ ชามเสิร์ฟ, แก้วใส/แก้วฝ้า เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 9 ซม.
ทรืกก์
ชามเสิร์ฟ
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 9 ซม.
ทรืกก์ ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 9 ซม.
ทรืกก์
ชามเสิร์ฟ
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 9 ซม.
บลันด้า ถ้วย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. ความสูง: 2 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
บลันด้า
ถ้วย
119 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม., ความสูง: 2 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ฟอร์ชล่า จานก้นลึก, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 7 ซม.
ฟอร์ชล่า
จานก้นลึก
99 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 7 ซม.
ฟอร์ชล่า จานก้นลึก, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 7 ซม.
ฟอร์ชล่า
จานก้นลึก
169 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 7 ซม.
ฟอร์ชล่า จานเสิร์ฟ, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฟอร์ชล่า
จานเสิร์ฟ
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม., ความสูง: 5 ซม.
ฟอร์ชล่า ชาม, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ความสูง: 8 ซม.
ฟอร์ชล่า
ชาม
99 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ฟอร์ชล่า ชาม, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม. ความสูง: 8 ซม.
ฟอร์ชล่า
ชาม
39 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13 ซม., ความสูง: 8 ซม.
สกอยย่า ชามเสิร์ฟ, สีเทอร์ควอยซ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 8 ซม.
สกอยย่า
ชามเสิร์ฟ
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 8 ซม.
สกอยย่า ชามเสิร์ฟ, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 8 ซม.
สกอยย่า
ชามเสิร์ฟ
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 8 ซม.
สกอยย่า ชามเสิร์ฟ, น้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 8 ซม.
สกอยย่า
ชามเสิร์ฟ
49 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 8 ซม.
สตอคโฮล์ม ชามเสิร์ฟ, ไม้วอลนัท ความยาว: 25 ซม. ความสูง: 2.6 ซม. ความกว้าง: 13 ซม.
สตอคโฮล์ม
ชามเสิร์ฟ
359 บาท
ความยาว: 25 ซม., ความสูง: 2.6 ซม., ความกว้าง: 13 ซม.
อิเกีย 365+ ชามเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 16 ซม. ความกว้าง: 16 ซม. ความสูง: 5 ซม.
อิเกีย 365+
ชามเสิร์ฟ
199 บาท
ความยาว: 16 ซม., ความกว้าง: 16 ซม., ความสูง: 5 ซม.
อิเกีย 365+ ชามเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 11 ซม. ความกว้าง: 11 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
ชามเสิร์ฟ
149 บาท
ความยาว: 11 ซม., ความกว้าง: 11 ซม., ความสูง: 4 ซม.
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
129 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
แฟร์รีค ชามข้าว, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม.
แฟร์รีค
ชามข้าว
45 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม.
แฟร์รีค ชามเสิร์ฟ, ม่วงไลแลค เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
แฟร์รีค
ชามเสิร์ฟ
109 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
แฟร์รีค ชามเสิร์ฟ, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
แฟร์รีค
ชามเสิร์ฟ
109 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.