ช่วงราคาระหว่าง
-
วาร์ดาเกน ชาม, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ความสูง: 13 ซม.
วาร์ดาเกน
ชาม
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ความสูง: 13 ซม.
อิเกีย 365+ ชาม, กลม ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
อิเกีย 365+
ชาม
229 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
อิเกีย 365+ ชาม, กลม ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม. ความสูง: 3 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+
ชาม
99 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม., ความสูง: 3 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+ ชาม, แบบขอบลาด ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+
ชาม
119 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
กอททิส ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 15 ซม.
กอททิส
ชามเสิร์ฟ
329 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 15 ซม.
ชวีน ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม. ความสูง: 8 ซม.
ชวีน
ชามเสิร์ฟ
259 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ชวีน ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 13 ซม.
ชวีน
ชามเสิร์ฟ
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 13 ซม.
ชวีน ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ชวีน
ชามเสิร์ฟ
229 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ทรืกก์ ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 15 ซม.
ทรืกก์
ชามเสิร์ฟ
69 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 15 ซม.
บลันด้า ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม. ความสูง: 9 ซม.
บลันด้า
ชามเสิร์ฟ
129 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 20 ซม., ความสูง: 9 ซม.
บลันด้า ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม.
บลันด้า
ชามเสิร์ฟ
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม.
บลันด้า ถ้วย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. ความสูง: 2 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
บลันด้า
ถ้วย
119 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม., ความสูง: 2 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
แฟร์รีค ชามข้าว, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม.
แฟร์รีค
ชามข้าว
19 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม.
เช็ค ชามเสิร์ฟ, ขาว, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
39 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ฟรูดิก ชาม, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 5 ซม.
ฟรูดิก
ชาม
69 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 5 ซม.