ช่วงราคาระหว่าง
-
ฟินส์ทิลต์ ชาม, มีลาย ความสูง: 7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม.
New
ฟินส์ทิลต์
ชาม
159 บาท
ความสูง: 7 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 19 ซม.
สตอคโฮล์ม จานก้นลึก, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม. ความสูง: 4 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม
จานก้นลึก
790 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 25 ซม., ความสูง: 4 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น