ช่วงราคาระหว่าง
-
สตอคโฮล์ม จาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม
จาน
499 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม จาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม
จาน
990 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สปริดด์ จาน, คละสี ความยาว: 28 ซม. ความกว้าง: 28 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม.
New
สปริดด์
จาน
199 บาท
ความยาว: 28 ซม., ความกว้าง: 28 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม.