ช่วงราคาระหว่าง
-
วินเตอร์ 2016 จานกระดาษ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม. ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
วินเตอร์ 2016
จานกระดาษ
79 บาท
/10 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 26 ซม., ปริมาณบรรจุ: 10 ชิ้น
สตอคโฮล์ม จาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม
จาน
990 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม จาน, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
สตอคโฮล์ม
จาน
499 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 14 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น