ช่วงราคาระหว่าง
-
สนุดด้า ถาดหมุน, ไม้จริง ไม้เบิร์ช เส้นผ่านศูนย์กลาง: 39 ซม. รองรับน้ำหนักสูงสุด: 12 กก.
สนุดด้า
ถาดหมุน
229 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 39 ซม., รองรับน้ำหนักสูงสุด: 12 กก.