ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 22 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
359 บาท
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 22 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 19 ซม. ความกว้าง: 10 ซม. ความสูง: 3 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
99 บาท
ความยาว: 19 ซม., ความกว้าง: 10 ซม., ความสูง: 3 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 31 ซม. ความกว้าง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
179 บาท
ความยาว: 31 ซม., ความกว้าง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
149 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 4 ซม.
รุนด์ลิก ชามเสิร์ฟ, ไม้ไผ่, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 9 ซม.
รุนด์ลิก
ชามเสิร์ฟ
319 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 9 ซม.
รุนด์ลิก ชามเสิร์ฟ, ไม้ไผ่, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 9 ซม.
รุนด์ลิก
ชามเสิร์ฟ
319 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 9 ซม.
อันแวนด์บาร์ จานใส่เนย ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 9 ซม.
New
อันแวนด์บาร์
จานใส่เนย
490 บาท
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 9 ซม.