ช่วงราคาระหว่าง
-
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 19 ซม. ความกว้าง: 10 ซม. ความสูง: 3 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
99 บาท
ความยาว: 19 ซม., ความกว้าง: 10 ซม., ความสูง: 3 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 31 ซม. ความกว้าง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
179 บาท
ความยาว: 31 ซม., ความกว้าง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
149 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ ชาม, แบบขอบลาด ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม. ความสูง: 6 ซม.
อิเกีย 365+
ชาม
399 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 34 ซม., ความสูง: 6 ซม.
อิเกีย 365+ ชาม, แบบขอบลาด ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 6 ซม.
อิเกีย 365+
ชาม
159 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 6 ซม.
มิกซ์ทูร์ จานอบ/จานเสิร์ฟ, แก้วใส ความยาว: 15 ซม. ความกว้าง: 15 ซม. ความสูง: 5 ซม.
มิกซ์ทูร์
จานอบ/จานเสิร์ฟ
99 บาท
ความยาว: 15 ซม., ความกว้าง: 15 ซม., ความสูง: 5 ซม.
อันแวนด์บาร์ จานใส่เนย ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 9 ซม.
อันแวนด์บาร์
จานใส่เนย
490 บาท
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 9 ซม.
แยสซา จานเสิร์ฟ, ออฟไวท์, น้ำเงิน ความสูง: 5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม.
New
แยสซา
จานเสิร์ฟ
399 บาท
ความสูง: 5 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลาง: 35 ซม.