ช่วงราคาระหว่าง
-
เฟอร์ลอกา แก้วมัค, หลากสี ความสูง: 8 ซม. ความจุ: 21 ซล. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
เฟอร์ลอกา
แก้วมัค
199 บาท
/4 ชิ้น
ความสูง: 8 ซม., ความจุ: 21 ซล., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
วาร์ดาเกน ถ้วยกาแฟและจานรอง, เทาเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 14 ซม. ความสูงรวม: 6 ซม. ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน
ถ้วยกาแฟและจานรอง
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 14 ซม., ความสูงรวม: 6 ซม., ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน ถ้วยกาแฟและจานรอง, ออฟไวท์ เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 14 ซม. ความสูงรวม: 6 ซม. ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน
ถ้วยกาแฟและจานรอง
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 14 ซม., ความสูงรวม: 6 ซม., ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน ถ้วยน้ำชาและจานรอง, เทาเข้ม เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 16 ซม. ความสูงรวม: 7 ซม. ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน
ถ้วยน้ำชาและจานรอง
139 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 16 ซม., ความสูงรวม: 7 ซม., ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน ถ้วยน้ำชาและจานรอง, ออฟไวท์ เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 16 ซม. ความสูงรวม: 7 ซม. ความสูงถ้วย: 6 ซม.
วาร์ดาเกน
ถ้วยน้ำชาและจานรอง
139 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 16 ซม., ความสูงรวม: 7 ซม., ความสูงถ้วย: 6 ซม.
อิเกีย 365+ ถ้วยกาแฟเอสเพรสโซและจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 12 ซม. ความสูงรวม: 6 ซม. ความสูงถ้วย: 5 ซม.
อิเกีย 365+
ถ้วยกาแฟเอสเพรสโซและจานรอง
89 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 12 ซม., ความสูงรวม: 6 ซม., ความสูงถ้วย: 5 ซม.
อิเกีย 365+ ถ้วยพร้อมจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 14 ซม. ความสูงรวม: 7 ซม. ความสูงถ้วย: 6 ซม.
อิเกีย 365+
ถ้วยพร้อมจานรอง
99 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 14 ซม., ความสูงรวม: 7 ซม., ความสูงถ้วย: 6 ซม.
แวร์เดรา ถ้วยกาแฟและจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 15 ซม. ความสูงรวม: 9 ซม. ความสูงถ้วย: 7 ซม.
แวร์เดรา
ถ้วยกาแฟและจานรอง
99 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 15 ซม., ความสูงรวม: 9 ซม., ความสูงถ้วย: 7 ซม.
แวร์เดรา ถ้วยน้ำชาและจานรอง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 18 ซม. ความสูงรวม: 11 ซม. ความสูงถ้วย: 8 ซม.
แวร์เดรา
ถ้วยน้ำชาและจานรอง
139 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลางจานรอง: 18 ซม., ความสูงรวม: 11 ซม., ความสูงถ้วย: 8 ซม.