ช่วงราคาระหว่าง
-
ทรืกก์ ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม. ความสูง: 15 ซม.
ทรืกก์
ชามเสิร์ฟ
69 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 28 ซม., ความสูง: 15 ซม.
เช็ค ชามเสิร์ฟ, ดำ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
129 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
เช็ค ชามเสิร์ฟ, เหลือง, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
เช็ค
ชามเสิร์ฟ
199 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
กอททิส ชามเสิร์ฟ, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม. ความสูง: 15 ซม.
กอททิส
ชามเสิร์ฟ
329 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 18 ซม., ความสูง: 15 ซม.
อูทบู้ด ชามเสิร์ฟ, เขียว, ออฟไวท์ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม. ความสูง: 12 ซม.
อูทบู้ด
ชามเสิร์ฟ
549 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32 ซม., ความสูง: 12 ซม.
ชวีน ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม. ความสูง: 13 ซม.
ชวีน
ชามเสิร์ฟ
690 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 31 ซม., ความสูง: 13 ซม.
ชวีน ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม. ความสูง: 5 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ชวีน
ชามเสิร์ฟ
229 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7 ซม., ความสูง: 5 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
ชวีน ชามเสิร์ฟ, ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม. ความสูง: 8 ซม.
ชวีน
ชามเสิร์ฟ
259 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 16 ซม., ความสูง: 8 ซม.
ทิลแฟลเล ถาด, ดำ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 44 ซม. ความสูง: 5 ซม.
New
ทิลแฟลเล
ถาด
790 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 44 ซม., ความสูง: 5 ซม.
บลันด้า ถ้วย, แก้วใส เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม. ความสูง: 2 ซม. ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
บลันด้า
ถ้วย
119 บาท
/4 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 5 ซม., ความสูง: 2 ซม., ปริมาณบรรจุ: 4 ชิ้น
ยิลติก จานเสิร์ฟ, ปลา ความยาว: 37 ซม. ความกว้าง: 26 ซม. ความสูง: 2 ซม.
New
ยิลติก
จานเสิร์ฟ
890 บาท
ความยาว: 37 ซม., ความกว้าง: 26 ซม., ความสูง: 2 ซม.
ยิลติก ชาม, คละลาย เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 6 ซม.
New
ยิลติก
ชาม
219 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 6 ซม.
ยิลติก ชามเสิร์ฟ, แมว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม. ความสูง: 8 ซม.
New
ยิลติก
ชามเสิร์ฟ
490 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 17 ซม., ความสูง: 8 ซม.
รุนด์ลิก ชามเสิร์ฟ, เขียว, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 9 ซม.
รุนด์ลิก
ชามเสิร์ฟ
319 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 9 ซม.
รุนด์ลิก ชามเสิร์ฟ, ขาว, ไม้ไผ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม. ความสูง: 9 ซม.
รุนด์ลิก
ชามเสิร์ฟ
299 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 30 ซม., ความสูง: 9 ซม.
อันแวนด์บาร์ จานใส่เนย ความยาว: 18 ซม. ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 9 ซม.
New
อันแวนด์บาร์
จานใส่เนย
490 บาท
ความยาว: 18 ซม., ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 9 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 19 ซม. ความกว้าง: 10 ซม. ความสูง: 3 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
99 บาท
ความยาว: 19 ซม., ความกว้าง: 10 ซม., ความสูง: 3 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 38 ซม. ความกว้าง: 22 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
359 บาท
ความยาว: 38 ซม., ความกว้าง: 22 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 31 ซม. ความกว้าง: 17 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
179 บาท
ความยาว: 31 ซม., ความกว้าง: 17 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ จานเสิร์ฟ, ขาว ความยาว: 24 ซม. ความกว้าง: 13 ซม. ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+
จานเสิร์ฟ
149 บาท
ความยาว: 24 ซม., ความกว้าง: 13 ซม., ความสูง: 4 ซม.
อิเกีย 365+ ชาม, กลม ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม. ความสูง: 3 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+
ชาม
99 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 9 ซม., ความสูง: 3 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+ ชาม, แบบขอบลาด ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม. ความสูง: 6 ซม. ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+
ชาม
119 บาท
/2 ชิ้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 10 ซม., ความสูง: 6 ซม., ปริมาณบรรจุ: 2 ชิ้น
อิเกีย 365+ ชาม, กลม ขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม. ความสูง: 10 ซม.
อิเกีย 365+
ชาม
229 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 22 ซม., ความสูง: 10 ซม.
แฟร์รีค ชามข้าว, เขียว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม. ความสูง: 6 ซม.
แฟร์รีค
ชามข้าว
45 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 ซม., ความสูง: 6 ซม.