ทานอาหารตรงนี้แหละ
3/3

ทานอาหารตรงนี้แหละ

ทำไมไม่เก็บชั้นหนังสือ<br>ไว้ตรงส่วนทานอาหารหล่ะ<br>คุณสามารถเก็บของอย่างอื่น<br>นอกจากหนังสือได้ด้วย<br>ส่วนโต๊ะอาหารก็เหมาะ<br>ที่จะเป็นที่ทำงานของคุณ