ช่วงราคาระหว่าง
-
เดียทอล์ฟ ตู้บานกระจก, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 43 ซม. ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 163 ซม.
เดียทอล์ฟ
ตู้บานกระจก
THB 1,990
ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 163 ซม.
นูร์เดน โต๊ะอเนกประสงค์, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 188 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะอเนกประสงค์
THB 9,200
ความกว้าง: 188 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้บานกระจก, ขาว ความกว้าง: 75 ซม. ความลึก: 32 ซม. ความสูง: 181 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้บานกระจก
THB 6,680
ความกว้าง: 75 ซม., ความลึก: 32 ซม., ความสูง: 181 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้บานกระจก ความกว้าง: 96 ซม. ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 215 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้บานกระจก
THB 13,990
ความกว้าง: 96 ซม., ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 215 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้ไซด์บอร์ด ความกว้าง: 145 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 87 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้ไซด์บอร์ด
THB 11,990
ความกว้าง: 145 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 87 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะคอนโซล, แก้ว, ขาว ความยาว: 133 ซม. ความกว้าง: 37 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะคอนโซล
THB 7,590
ความยาว: 133 ซม., ความกว้าง: 37 ซม., ความสูง: 75 ซม.
สตอคโฮล์ม ตู้ 2 ลิ้นชัก, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความกว้าง: 90 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 107 ซม.
สตอคโฮล์ม
ตู้ 2 ลิ้นชัก
THB 18,990
ความกว้าง: 90 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 107 ซม.
สตูร์แนส ตู้อเนกประสงค์, แอนทีคสเตน ความกว้าง: 163 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 90 ซม.
สตูร์แนส
ตู้อเนกประสงค์
THB 18,500
ความกว้าง: 163 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 90 ซม.
อิเกีย พีเอส ตู้เอกสาร, สีเทอร์ควอยซ์ ความกว้าง: 37 ซม. ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 190 ซม.
อิเกีย พีเอส
ตู้เอกสาร
THB 3,290
ความกว้าง: 37 ซม., ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 190 ซม.
เรียคการ์เน่ โต๊ะคอนโซล, ไม้สน ความยาว: 130 ซม. ความกว้าง: 38 ซม. ความสูง: 75 ซม.
เรียคการ์เน่
โต๊ะคอนโซล
THB 5,290
ความยาว: 130 ซม., ความกว้าง: 38 ซม., ความสูง: 75 ซม.