ช่วงราคาระหว่าง
-

ที่เก็บของ

Hide the tablecloths, display the china

Tablecloths, napkins, candles for romantic dinners – finding space for all that is hard work. Happily, our buffets and other dining storage keep everything right where you need it. They come in styles that match our tables and chairs. And our display cabinets let your eyes enjoy your best china even when lunch is leftovers from last night’s pizza.

IKEA Dining storage
เดียทอล์ฟ ตู้บานกระจก, น้ำตาลดำ ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 163 ซม. ความกว้าง: 43 ซม.
เดียทอล์ฟ
ตู้บานกระจก
1,990 บาท
ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 163 ซม., ความกว้าง: 43 ซม.
นูร์เดน ตู้ไซด์บอร์ด, ดำ ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 120 ซม.
นูร์เดน
ตู้ไซด์บอร์ด
6,900 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 120 ซม.
นูร์เดน โต๊ะอเนกประสงค์, ไม้เบิร์ช ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 188 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะอเนกประสงค์
9,200 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 188 ซม.
บอร์ยเชอ ตู้บานกระจก, ขาว ความลึก: 32 ซม. ความสูง: 181 ซม. ความกว้าง: 75 ซม.
บอร์ยเชอ
ตู้บานกระจก
6,490 บาท
ความลึก: 32 ซม., ความสูง: 181 ซม., ความกว้าง: 75 ซม.
ลีอาทอร์ป ตู้บานกระจก ความลึก: 42 ซม. ความสูง: 215 ซม. ความกว้าง: 96 ซม.
ลีอาทอร์ป
ตู้บานกระจก
13,990 บาท
ความลึก: 42 ซม., ความสูง: 215 ซม., ความกว้าง: 96 ซม.
ลีอาทอร์ป โต๊ะคอนโซล, แก้ว, ขาว ความยาว: 133 ซม. ความสูง: 75 ซม. ความกว้าง: 37 ซม.
ลีอาทอร์ป
โต๊ะคอนโซล
7,990 บาท
ความยาว: 133 ซม., ความสูง: 75 ซม., ความกว้าง: 37 ซม.
สตอคโฮล์ม ตู้ 2 ลิ้นชัก, วีเนียร์ไม้วอลนัท ความลึก: 40 ซม. ความสูง: 107 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
สตอคโฮล์ม
ตู้ 2 ลิ้นชัก
18,990 บาท
ความลึก: 40 ซม., ความสูง: 107 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
สตูร์แนส ตู้อเนกประสงค์, แอนทีคสเตน ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 90 ซม. ความกว้าง: 163 ซม.
สตูร์แนส
ตู้อเนกประสงค์
17,990 บาท
ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 90 ซม., ความกว้าง: 163 ซม.
อิเกีย พีเอส 2014 ตู้เข้ามุม, เทา, ขาว ความลึกไม่รวมขาตู้: 28 ซม. ความลึกรวมขาตู้: 36 ซม. ความสูงไม่รวมขาตู้: 80 ซม.
New
อิเกีย พีเอส 2014
ตู้เข้ามุม
3,990 บาท
ความลึกไม่รวมขาตู้: 28 ซม., ความลึกรวมขาตู้: 36 ซม., ความสูงไม่รวมขาตู้: 80 ซม. มีแบบอื่นๆ ให้เลือก
เดียทอล์ฟ ตู้บานกระจก, ขาว ความลึก: 37 ซม. ความสูง: 163 ซม. ความกว้าง: 43 ซม.
เดียทอล์ฟ
ตู้บานกระจก
1,990 บาท
ความลึก: 37 ซม., ความสูง: 163 ซม., ความกว้าง: 43 ซม.
เรียคการ์เน่ โต๊ะคอนโซล, ไม้สน ความยาว: 130 ซม. ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 61 ซม. ความสูง: 75 ซม.
เรียคการ์เน่
โต๊ะคอนโซล
5,290 บาท
ความยาว: 130 ซม., ค.สูงจากพื้นถึงใต้เบาะ: 61 ซม., ความสูง: 75 ซม.