ช่วงราคาระหว่าง
-
ยอนิงเง เก้าอี้, เหลือง

ยอนิงเง เก้าอี้

1,750 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 50 ซม., ความลึก: 46 ซม.
ยอนิงเง เก้าอี้, ขาว

ยอนิงเง เก้าอี้

1,750 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 50 ซม., ความลึก: 46 ซม.
ยอนิงเง เก้าอี้มีแขน, ขาว

ยอนิงเง เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 54 ซม., ความลึก: 46 ซม.
ยอนิงเง เก้าอี้มีแขน, เทา

ยอนิงเง เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 54 ซม., ความลึก: 46 ซม.
อิเกีย พีเอส 2012 เก้าอี้มีแขน, ดำ

อิเกีย พีเอส 2012 เก้าอี้มีแขน

2,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 46 ซม.
อ็อดเด เก้าอี้, แดง, ขาว

อ็อดเด เก้าอี้

350 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด เก้าอี้, ดำ

อ็อดเด เก้าอี้

350 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด เก้าอี้, เทา, ขาว

อ็อดเด เก้าอี้

350 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
DANHULT เก้าอี้, น้ำตาลดำ

DANHULT เก้าอี้

950 บาท
ความกว้าง: 37 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 87 ซม.
DANHULT เก้าอี้, ขาว

DANHULT เก้าอี้

950 บาท
ความกว้าง: 37 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 87 ซม.
ODGER เก้าอี้, น้ำเงิน
ใหม่

ODGER เก้าอี้

2,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 51 ซม.
ODGER เก้าอี้, น้ำตาล
ใหม่

ODGER เก้าอี้

2,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 51 ซม.
ODGER เก้าอี้, ขาว, เบจ
ใหม่

ODGER เก้าอี้

2,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 51 ซม.
กัมเลเบ เก้าอี้, ไลท์แอนทีคสเตน, เทา

กัมเลเบ เก้าอี้

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 50 ซม.
ซัลโธลเมน เก้าอี้สนาม, พับได้ เบจ

ซัลโธลเมน เก้าอี้สนาม

790 บาท
ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 46 ซม., ความสูง: 83 ซม.
ทีโอดอเรส เก้าอี้, ส้ม

ทีโอดอเรส เก้าอี้

750 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 54 ซม.
ทีโอดอเรส เก้าอี้, ขาว

ทีโอดอเรส เก้าอี้

750 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 54 ซม.
ทุนโฮล์มเมน เก้าอี้สนาม, เทา

ทุนโฮล์มเมน เก้าอี้สนาม

2,550 บาท
ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 78 ซม.
ทูเบียส เก้าอี้, ใส, ชุบโครเมียม

ทูเบียส เก้าอี้

2,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 56 ซม.
ทูเบียส เก้าอี้, น้ำเงิน, ชุบโครเมียม

ทูเบียส เก้าอี้

2,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 56 ซม.
ทูเบียส เก้าอี้, เทา, ชุบโครเมียม

ทูเบียส เก้าอี้

2,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 56 ซม.
นอร์ราริด เก้าอี้, ขาว

นอร์ราริด เก้าอี้

2,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 47 ซม., ความลึก: 51 ซม.
นอร์ราริด เก้าอี้, แดง

นอร์ราริด เก้าอี้

2,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 47 ซม., ความลึก: 51 ซม.
นอร์ราริด เก้าอี้, ดำ

นอร์ราริด เก้าอี้

2,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 47 ซม., ความลึก: 51 ซม.
นูร์ดมีรา เก้าอี้, แดง

นูร์ดมีรา เก้าอี้

1,250 บาท
ความกว้าง: 47 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 78 ซม.
นูร์ดมีรา เก้าอี้, ขาว, ไม้เบิร์ช

นูร์ดมีรา เก้าอี้

1,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 48 ซม.
นูร์ร็อกเกร์ เก้าอี้, ขาว ไม้เบิร์ช

นูร์ร็อกเกร์ เก้าอี้

2,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 50 ซม.
นูร์ร็อกเกร์ เก้าอี้, ดำ

นูร์ร็อกเกร์ เก้าอี้

2,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 41 ซม., ความลึก: 50 ซม.
มาร์ติน เก้าอี้, ดำ, ดำ

มาร์ติน เก้าอี้

950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 49 ซม., ความลึก: 52 ซม.
สเตียฟาน เก้าอี้, น้ำตาลดำ

สเตียฟาน เก้าอี้

650 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 49 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, โบรริงเง ขาว

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ขาว

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ชุบโครเมียม

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, โบรริงเง ดำ

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, โบรริงเง ดำ

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

2,400 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 48 ซม., ความลึก: 51 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ดำ, โบรริงเง ชุบโครเมียม

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

2,400 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 48 ซม., ความลึก: 51 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ดำ

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, โบรริงเง ขาว

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

2,400 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 48 ซม., ความลึก: 51 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, โบรริงเง ชุบโครเมียม

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้

1,500 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้มีแขน, ดำ, เดียทมาร์ ดำ

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้มีแขน

2,000 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สเวนเบร์ททิล เก้าอี้มีแขน, ขาว, เดียทมาร์ ดำ

สเวนเบร์ททิล เก้าอี้มีแขน

2,000 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, ขาว

อิงกอล์ฟ เก้าอี้

1,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 52 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, แอนทีคสเตน

อิงกอล์ฟ เก้าอี้

1,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 52 ซม.
อิดอล์ฟ เก้าอี้, ดำ

อิดอล์ฟ เก้าอี้

2,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อิดอล์ฟ เก้าอี้, ขาว

อิดอล์ฟ เก้าอี้

2,250 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน, เขียว
ใหม่

อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 51 ซม.
อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน, เทาอ่อน
ใหม่

อิปเปอร์ลิก เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 51 ซม.
เคาสท์บี เก้าอี้, น้ำตาลดำ

เคาสท์บี เก้าอี้

1,550 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 48 ซม.
เคาสท์บี เก้าอี้, แอนทีคสเตน

เคาสท์บี เก้าอี้

1,550 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 48 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, โบรริงเง ขาว

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช

เลฟาร์เน เก้าอี้

2,350 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, โบรริงเง ชุบโครเมียม

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ชมพู, โบรริงเง ดำ

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ขาว

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ดำ

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, โบรริงเง ขาว

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, โบรริงเง ดำ

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, โบรริงเง ชุบโครเมียม

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ฟ้าอ่อน, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช

เลฟาร์เน เก้าอี้

2,350 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, โบรริงเง ชุบโครเมียม

เลฟาร์เน เก้าอี้

1,450 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้, ขาว, แอร์นฟรีด ไม้เบิร์ช

เลฟาร์เน เก้าอี้

2,350 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ชมพู, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม

เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ชมพู, เดียทมาร์ ดำ

เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ขาว, เดียทมาร์ ดำ

เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ฟ้าอ่อน, เดียทมาร์ ดำ

เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ฟ้าอ่อน, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม

เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน, ขาว, เดียทมาร์ ชุบโครเมียม

เลฟาร์เน เก้าอี้มีแขน

1,950 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เอียเคดาเลน เก้าอี้, น้ำตาล, อุชต้า เทาอ่อน
ใหม่

เอียเคดาเลน เก้าอี้

1,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 51 ซม.
เอียเคดาเลน เก้าอี้, ขาว, อุชต้า เทาอ่อน
ใหม่

เอียเคดาเลน เก้าอี้

1,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 51 ซม.
เอียเคดาเลน เก้าอี้, น้ำตาลเข้ม, อุชต้า เทาอ่อน
ใหม่

เอียเคดาเลน เก้าอี้

1,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 51 ซม.
เอียเคดาเลน เก้าอี้, ไม้โอ๊ค, อุชต้า เทาอ่อน
ใหม่

เอียเคดาเลน เก้าอี้

1,850 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 51 ซม.
คุลลาแบร์ย เก้าอี้หมุน, ไม้สน, ดำ

คุลลาแบร์ย เก้าอี้หมุน

1,990 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 58 ซม.
คุลลาแบร์ย เก้าอี้หมุน, ดำ

คุลลาแบร์ย เก้าอี้หมุน

1,990 บาท
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 110 กก., ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 58 ซม.