ช่วงราคาระหว่าง
-
อ็อดเด เก้าอี้, ขาว, เทา ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด
เก้าอี้
THB 350
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด
เก้าอี้
THB 350
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด เก้าอี้, ขาว, แดง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด
เก้าอี้
THB 350
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 39 ซม. ความลึก: 47 ซม.
อ็อดเด
เก้าอี้
THB 350
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 39 ซม., ความลึก: 47 ซม.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด
เก้าอี้
THB 6,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด
เก้าอี้
THB 6,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้, Kavat น้ำตาลเข้ม, ชุบโครเมี่ยม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด
เก้าอี้
THB 6,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด เก้าอี้, Kavat ขาว, ชุบโครเมี่ยม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 50 ซม.
แบร์นฮอร์ด
เก้าอี้
THB 6,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 50 ซม.
บุยเน่ เก้าอี้มีแขน, สีบีชอ่อน ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 72 ซม.
บุยเน่
เก้าอี้มีแขน
THB 1,000
ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 47 ซม., ความสูง: 72 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Kungsvik สีทราย, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 1,750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Gobo ขาว, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 1,750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Gobo ขาว, น้ำตาล ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 1,750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Gobo ขาว, ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 1,750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Kungsvik สีทราย, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 100 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 2,000
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 100 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Kungsvik สีทราย, น้ำตาล ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 100 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 2,000
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 100 ซม.
เบอร์เย่ เก้าอี้, Kungsvik สีทราย, ไม้เบิร์ช ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 100 ซม.
เบอร์เย่
เก้าอี้
THB 2,000
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 100 ซม.
เอียลเมร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 50 ซม. ความลึก: 46 ซม.
เอียลเมร์
เก้าอี้
THB 3,000
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 50 ซม., ความลึก: 46 ซม.
แอร์ลันด์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 49 ซม.
แอร์ลันด์
เก้าอี้
THB 2,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 48 ซม., ความลึก: 49 ซม.
ฟรูดเด เก้าอี้พับ, เทาเข้ม ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ฟรูดเด
เก้าอี้พับ
THB 1,250
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 80 ซม.
ฟรูดเด เก้าอี้พับ, แดง ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ฟรูดเด
เก้าอี้พับ
THB 1,250
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 80 ซม.
ฟรูดเด เก้าอี้พับ, สีเทอร์ควอยซ์ ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 80 ซม.
ฟรูดเด
เก้าอี้พับ
THB 1,250
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 80 ซม.
เอสบยอร์น เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 59 ซม. ความลึก: 55 ซม.
เอสบยอร์น
เก้าอี้
THB 3,550
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 59 ซม., ความลึก: 55 ซม.
เอสบยอร์น เก้าอี้, เบจ, ดำ ความกว้าง: 59 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 71 ซม.
เอสบยอร์น
เก้าอี้
THB 4,950
ความกว้าง: 59 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 71 ซม.
นีลส์ เก้าอี้มีที่วางแขน, Dillne เทา/เบจ, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 80 ซม.
นีลส์
เก้าอี้มีที่วางแขน
THB 4,500
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 80 ซม.
นีลส์ เก้าอี้มีที่วางแขน, Blekinge ขาว, ดำ ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 57 ซม. ความสูง: 80 ซม.
นีลส์
เก้าอี้มีที่วางแขน
THB 4,250
ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 57 ซม., ความสูง: 80 ซม.
นอร์แนส เก้าอี้, Isunda เทา, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม.
นอร์แนส
เก้าอี้
THB 3,000
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 53 ซม.
นอร์แนส เก้าอี้, Isunda เทา, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม.
นอร์แนส
เก้าอี้
THB 3,000
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 53 ซม.
นอร์แนส เก้าอี้, Isunda เทา, ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 53 ซม.
นอร์แนส
เก้าอี้
THB 3,000
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 53 ซม.
เพรียเบน เก้าอี้, Tenö เทาอ่อน, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 51 ซม.
เพรียเบน
เก้าอี้
THB 5,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 51 ซม.
อิดอล์ฟ เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 47 ซม.
อิดอล์ฟ
เก้าอี้
THB 1,990
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 47 ซม.
อิดอล์ฟ เก้าอี้, ดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 47 ซม.
อิดอล์ฟ
เก้าอี้
THB 1,990
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 47 ซม.
มาร์ติน เก้าอี้, ดำ, สีเงิน ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 52 ซม. ความสูง: 86 ซม.
มาร์ติน
เก้าอี้
THB 1,250
ความกว้าง: 49 ซม., ความลึก: 52 ซม., ความสูง: 86 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, แอนทีคสเตน ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 43 ซม. ความลึก: 52 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้
THB 2,250
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 52 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 43 ซม. ความลึก: 52 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้
THB 2,250
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 52 ซม.
อิงกอล์ฟ เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 43 ซม. ความลึก: 52 ซม.
อิงกอล์ฟ
เก้าอี้
THB 2,250
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 43 ซม., ความลึก: 52 ซม.
เคาสท์บี เก้าอี้, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 48 ซม.
เคาสท์บี
เก้าอี้
THB 1,750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 48 ซม.
เคาสท์บี เก้าอี้, น้ำตาลเทา ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 103 ซม.
เคาสท์บี
เก้าอี้
THB 1,750
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 103 ซม.
เคาสท์บี เก้าอี้, แอนทีคสเตน ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 103 ซม.
เคาสท์บี
เก้าอี้
THB 1,750
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 103 ซม.
คูร์ปู เก้าอี้มีที่วางแขน, สีเงิน, วีเนียร์เบิร์ช ความกว้าง: 53 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 69 ซม.
คูร์ปู
เก้าอี้มีที่วางแขน
THB 1,000
ความกว้าง: 53 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 69 ซม.
นิสเซ่ เก้าอี้พับ, สีส้ม ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 76 ซม.
นิสเซ่
เก้าอี้พับ
THB 425
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 47 ซม., ความสูง: 76 ซม.
นิสเซ่ เก้าอี้พับ, ดำ ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 76 ซม.
นิสเซ่
เก้าอี้พับ
THB 425
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 47 ซม., ความสูง: 76 ซม.
นิสเซ่ เก้าอี้พับ, ชุบโครเมี่ยม, ไฮกลอส ขาว ความกว้าง: 45 ซม. ความลึก: 47 ซม. ความสูง: 76 ซม.
นิสเซ่
เก้าอี้พับ
THB 775
ความกว้าง: 45 ซม., ความลึก: 47 ซม., ความสูง: 76 ซม.
นันดูร์ เก้าอี้, ชุบนิกเกิล, สีทราย ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 62 ซม.
นันดูร์
เก้าอี้
THB 2,250
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 62 ซม.
เรด้าร์ เก้าอี้, เหลือง ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
เรด้าร์
เก้าอี้
THB 2,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 49 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เรด้าร์ เก้าอี้, ดำ ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม. ความสูง: 78 ซม.
เรด้าร์
เก้าอี้
THB 2,500
ความกว้าง: 49 ซม., ความลึก: 50 ซม., ความสูง: 78 ซม.
เรด้าร์ เก้าอี้, สีส้ม ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
เรด้าร์
เก้าอี้
THB 2,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 49 ซม., ความลึก: 50 ซม.
เรด้าร์ เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 49 ซม. ความลึก: 50 ซม.
เรด้าร์
เก้าอี้
THB 2,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 49 ซม., ความลึก: 50 ซม.
นูร์ดมีรา เก้าอี้, ไม้เบิร์ช, ขาว ความกว้าง: 47 ซม. ความลึก: 48 ซม. ความสูง: 78 ซม.
นูร์ดมีรา
เก้าอี้
THB 1,500
ความกว้าง: 47 ซม., ความลึก: 48 ซม., ความสูง: 78 ซม.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, ดำ ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่
เก้าอี้พับ
THB 650
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, แดง ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่
เก้าอี้พับ
THB 650
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, ขาว ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่
เก้าอี้พับ
THB 650
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่ เก้าอี้พับ, ไม้บีช ความกว้าง: 44 ซม. ความลึก: 51 ซม. ความสูง: 77 ซม.
แทร์เย่
เก้าอี้พับ
THB 650
ความกว้าง: 44 ซม., ความลึก: 51 ซม., ความสูง: 77 ซม.
อูร์บัน เก้าอี้, ขาว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 51 ซม.
อูร์บัน
เก้าอี้
THB 1,600
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 51 ซม.
ซีเกิร์ด เก้าอี้, ดำ ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 78 ซม.
ซีเกิร์ด
เก้าอี้
THB 2,000
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 46 ซม., ความสูง: 78 ซม.
ซีเกิร์ด เก้าอี้, ขาว ความกว้าง: 46 ซม. ความลึก: 46 ซม. ความสูง: 78 ซม.
ซีเกิร์ด
เก้าอี้
THB 2,000
ความกว้าง: 46 ซม., ความลึก: 46 ซม., ความสูง: 78 ซม.
วิลมาร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ดำ/ขาว ขาว/ดำ ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์
เก้าอี้
THB 1,950
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ลายทาง ดำ ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์
เก้าอี้
THB 1,950
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, แดง ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์
เก้าอี้
THB 1,950
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ขาว ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์
เก้าอี้
THB 1,950
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์
เก้าอี้
THB 1,950
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์ เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, วีเนียร์เบิร์ช ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูง: 89 ซม.
วิลมาร์
เก้าอี้
THB 1,950
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูง: 89 ซม.
สเตียฟาน เก้าอี้, น้ำตาลดำ ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 42 ซม. ความลึก: 49 ซม.
สเตียฟาน
เก้าอี้
THB 750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 42 ซม., ความลึก: 49 ซม.
สตอคโฮล์ม เก้าอี้, เขียว ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 50 ซม.
สตอคโฮล์ม
เก้าอี้
THB 5,950
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 50 ซม.
สตอคโฮล์ม เก้าอี้, วีเนียร์ไม้วอลนัท ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 58 ซม. ความลึก: 50 ซม.
สตอคโฮล์ม
เก้าอี้
THB 5,950
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 58 ซม., ความลึก: 50 ซม.
ทูเบียส เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ม่วงไลแลค ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 56 ซม.
ทูเบียส
เก้าอี้
THB 3,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 56 ซม.
ทูเบียส เก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม, ใส ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 55 ซม. ความลึก: 56 ซม.
ทูเบียส
เก้าอี้
THB 3,500
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 55 ซม., ความลึก: 56 ซม.
แอล์มสต้า เก้าอี้, ดำ, หวาย ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 60 ซม. ความลึก: 60 ซม.
แอล์มสต้า
เก้าอี้
THB 2,990
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 60 ซม., ความลึก: 60 ซม.
วิลมาร์ ตัวเก้าอี้, ดำ/ขาว ความสูง: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์
ตัวเก้าอี้
THB 1,500
ความสูง: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์ ตัวเก้าอี้, ลายทาง ดำ ความสูง: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์
ตัวเก้าอี้
THB 1,500
ความสูง: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์ ตัวเก้าอี้, แดง ความสูง: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์
ตัวเก้าอี้
THB 1,500
ความสูง: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์ ตัวเก้าอี้, ขาว ความสูง: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์
ตัวเก้าอี้
THB 1,500
ความสูง: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์ ตัวเก้าอี้, น้ำตาลดำ ความสูง: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์
ตัวเก้าอี้
THB 1,500
ความสูง: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์ ตัวเก้าอี้, วีเนียร์เบิร์ช ความสูง: 43 ซม. ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม. ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์
ตัวเก้าอี้
THB 1,500
ความสูง: 43 ซม., ความกว้างที่นั่ง: 46 ซม., ความลึกที่นั่ง: 43 ซม.
วิลมาร์ โครงเก้าอี้, ชุบโครเมี่ยม ความกว้าง: 52 ซม. ความลึก: 55 ซม. ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
วิลมาร์
โครงเก้าอี้
THB 450
ความกว้าง: 52 ซม., ความลึก: 55 ซม., ความสูงที่นั่ง: 45 ซม.
ฮอรี่ เก้าอี้, Blekinge ขาว, ไม้เบิร์ช ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก. ความกว้าง: 48 ซม. ความลึก: 50 ซม.
ฮอรี่
เก้าอี้
THB 1,750
ผ่านน้ำหนักทดสอบ: 100 กก., ความกว้าง: 48 ซม., ความลึก: 50 ซม.