ช่วงราคาระหว่าง
-
นูร์บู โต๊ะพับยึดผนัง, ไม้เบิร์ช ความลึก: 59 ซม. ความลึกต่ำสุด: 8 ซม. ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์บู
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 59 ซม., ความลึกต่ำสุด: 8 ซม., ความกว้าง: 79 ซม.
นูร์แบร์ก โต๊ะพับยึดผนัง, ขาว ความลึก: 60 ซม. ความกว้าง: 74 ซม. ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.
นูร์แบร์ก
โต๊ะพับยึดผนัง
1,390 บาท
ความลึก: 60 ซม., ความกว้าง: 74 ซม., ความสูงชุดประกอบ: 43 ซม.