ช่วงราคาระหว่าง
-
ทิลแฟลเล เก้าอี้ม้านั่ง, ไม้ยูคาลิปตัส ความยาว: 118 ซม. ความกว้าง: 35 ซม. ความสูง: 40.5 ซม.
New
ทิลแฟลเล
เก้าอี้ม้านั่ง
4,450 บาท
ความยาว: 118 ซม., ความกว้าง: 35 ซม., ความสูง: 40.5 ซม.
บยูชต้า เก้าอี้ม้านั่ง, น้ำตาลดำ ความกว้าง: 158 ซม. ความลึก: 36 ซม. ความสูง: 45 ซม.
บยูชต้า
เก้าอี้ม้านั่ง
3,450 บาท
ความกว้าง: 158 ซม., ความลึก: 36 ซม., ความสูง: 45 ซม.