ช่วงราคาระหว่าง
-
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, วีเนียร์เบิร์ช ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
7,290 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาล ความยาว: 218 ซม. ความยาวต่ำสุด: 175 ซม. ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
บยูชต้า
โต๊ะปรับขยายได้
7,290 บาท
ความยาว: 218 ซม., ความยาวต่ำสุด: 175 ซม., ความยาวสูงสุด: 260 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 247 ซม. ความยาวต่ำสุด: 201 ซม. ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
16,990 บาท
ความยาว: 247 ซม., ความยาวต่ำสุด: 201 ซม., ความยาวสูงสุด: 293 ซม.
สกูกสต้า โต๊ะอาหาร, ไม้อะคาเซีย ความยาว: 235 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 73 ซม.
สกูกสต้า
โต๊ะอาหาร
19,990 บาท
ความยาว: 235 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 73 ซม.
เอียเคดาเลน โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาวต่ำสุด: 180 ซม. ความยาวสูงสุด: 240 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
เอียเคดาเลน
โต๊ะปรับขยายได้
9,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 180 ซม., ความยาวสูงสุด: 240 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
เอียเคดาเลน โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลเข้ม ความยาวต่ำสุด: 180 ซม. ความยาวสูงสุด: 240 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
เอียเคดาเลน
โต๊ะปรับขยายได้
9,990 บาท
ความยาวต่ำสุด: 180 ซม., ความยาวสูงสุด: 240 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.