ช่วงราคาระหว่าง
-
กัมเลเบ โต๊ะพับข้าง, เทา, ไลท์แอนทีคสเตน ความยาว: 134 ซม. ความยาวต่ำสุด: 67 ซม. ความยาวสูงสุด: 201 ซม.
กัมเลเบ
โต๊ะพับข้าง
8,690 บาท
ความยาว: 134 ซม., ความยาวต่ำสุด: 67 ซม., ความยาวสูงสุด: 201 ซม.
กลีฟอาร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ชุบโครเมี่ยม, ใส ความยาว: 125 ซม. ความยาวสูงสุด: 188 ซม. ความกว้าง: 85 ซม.
กลีฟอาร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
9,990 บาท
ความยาว: 125 ซม., ความยาวสูงสุด: 188 ซม., ความกว้าง: 85 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, ไฮกลอส ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 75 ซม.
ทูร์ชบี โต๊ะ, แก้ว ขาว, ชุบโครเมี่ยม ความยาว: 135 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 74 ซม.
ทูร์ชบี
โต๊ะ
5,990 บาท
ความยาว: 135 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 74 ซม.
นูร์เดน โต๊ะปรับขยายได้, ไม้เบิร์ช ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 210 ซม. ความกว้าง: 90 ซม.
นูร์เดน
โต๊ะปรับขยายได้
8,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 210 ซม., ความกว้าง: 90 ซม.
บยูชแนส โต๊ะ, น้ำตาลดำ ความยาว: 138 ซม. ความกว้าง: 84 ซม. ความสูง: 72 ซม.
บยูชแนส
โต๊ะ
4,990 บาท
ความยาว: 138 ซม., ความกว้าง: 84 ซม., ความสูง: 72 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, แอนทีคสเตน ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
12,990 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส โต๊ะปรับขยายได้, น้ำตาลดำ ความยาว: 147 ซม. ความยาวสูงสุด: 204 ซม. ความกว้าง: 95 ซม.
สตูร์แนส
โต๊ะปรับขยายได้
12,990 บาท
ความยาว: 147 ซม., ความยาวสูงสุด: 204 ซม., ความกว้าง: 95 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ดำ ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป โต๊ะปรับขยายได้, ขาว ความยาว: 155 ซม. ความยาวสูงสุด: 215 ซม. ความกว้าง: 87 ซม.
อิงงาทอร์ป
โต๊ะปรับขยายได้
10,990 บาท
ความยาว: 155 ซม., ความยาวสูงสุด: 215 ซม., ความกว้าง: 87 ซม.
ซินเนียลิก โต๊ะอาหาร, ไม้ก๊อก สีเนเชอรัล ความยาว: 236 ซม. ความกว้าง: 85 ซม. ความสูง: 75 ซม.
ซินเนียลิก
โต๊ะอาหาร
11,190 บาท
ความยาว: 236 ซม., ความกว้าง: 85 ซม., ความสูง: 75 ซม.
เมอร์บีลองงา โต๊ะ, น้ำตาล, วีเนียร์โอ๊ค ความยาว: 220 ซม. ความกว้าง: 100 ซม. ความสูง: 74 ซม.
เมอร์บีลองงา
โต๊ะ
25,990 บาท
ความยาว: 220 ซม., ความกว้าง: 100 ซม., ความสูง: 74 ซม.